Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodinyDne 2. 3. 2022 se žáci oborů Zemědělec – farmář a Zemědělské práce ze tříd 1. ZZO, 2. OZ, 1. CZP, 2. CZP a 3. CZP zúčastnili projektového dne, který probíhal formou prohlídky provozů Bílovské zemědělské a.s. se sídlem v Potvorově. Odborníkem z praxe, který prohlídku vedl, byl Ing. Hubka, jeden z vedoucích pracovníků zemědělské společnosti.

 V úvodní části byli žáci seznámeni s činnostmi v rostlinné výrobě a posklizňové lince. Žáci se pak rozdělili do skupin a odebírali vzorky uskladněného obilí. Na odebraném vzorku prováděli kontrolu čistoty a pomocí přístroje měřili vlhkost. Na závěr činnosti porovnávali zjištěné údaje s parametry, které jsou určené pro uskladnění obilnin.

 V další části byli žáci seznámeni s chovem holštýnského skotu, navštívili moderní vzdušnou stáj, kde jim byl na příkladech popsán způsob ustájení, krmení a čištění stáje. Žáci se poté přesunuli do prostor moderní dojírny, kde odborník z praxe vysvětlil postup dojení, sledované parametry mléka a hygienické požadavky. Ve vnějších prostorách si žáci prohlédli sklady krmiv a prováděli poznávání jednotlivých druhů.

 V závěrečné části prohlídky navštívili žáci bioplynovou stanici, která vyrábí elektrickou energii a jako vedlejší produkt vytápí domy v blízké obci.

Kladně bylo hodnoceno motivování žáků k uplatnění v zemědělském oboru, zařazování témat a uvádění praktických příkladů, které lze propojit s teoretickou i praktickou výukou odborných předmětů.

 

Petr Vaněk

 

hrazeno z projektu INOVACE IV

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016856
Název: Projektový den mimo Střední školu

 

V úterý 8.března 2022 se v domově mládeže uskutečnil projektový den „Prevence rizikového
chování a mimořádné události“. Navštívil nás odborník z praxe, profesionální hasič z požární stanice
Rakovník. Připravil si pro žáky poutavou přednášku. Seznámili se s novými informacemi, které mohou
využít v běžném životě. Žáci tento projektový den s odborníkem hodnotili jako příjemně strávený čas
se spoustou nových, zajímavých a užitečných informací.

Bc. Jiřina Mourová – vychovatelka DM

 Hrazeno z projektu INOVACE IV, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016856

Obrzek info
Vážení zákonní zástupci, milí žáci,
 
Od 19. února 2022 se neprování testování žáků antigenními testy na COVID 19.
Od 14. března 2022 žáci ani zaměstnanci nepoužívají ochranu dýchacích cest.
 
                     Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy
 

Podkategorie