Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

 

V úterý 8.března 2022 se v domově mládeže uskutečnil projektový den „Prevence rizikového
chování a mimořádné události“. Navštívil nás odborník z praxe, profesionální hasič z požární stanice
Rakovník. Připravil si pro žáky poutavou přednášku. Seznámili se s novými informacemi, které mohou
využít v běžném životě. Žáci tento projektový den s odborníkem hodnotili jako příjemně strávený čas
se spoustou nových, zajímavých a užitečných informací.

Bc. Jiřina Mourová – vychovatelka DM

 Hrazeno z projektu INOVACE IV, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016856

Obrzek info
Vážení zákonní zástupci, milí žáci,
 
Od 19. února 2022 se neprování testování žáků antigenními testy na COVID 19.
Od 14. března 2022 žáci ani zaměstnanci nepoužívají ochranu dýchacích cest.
 
                     Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy
 
Obrzek info

ANGLICKÝ JAZYK     TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU            ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

Jedná se o monotematické celky pro 3. část ústní maturitní zkoušky.

Ve 4. části ústní maturitní zkoušky je také ověřovaná znalost odborné terminologie maturitního oboru Bezpečnostní služba.

 

  1. Health and body care.Healthy diet and healthy way of life.
  2. Personal characteristics, appearance and clothes.
  3. Personal data, daily programme.

4 .Culture in our lives.

5 .Housing, my house or flat.

6.Education System of the Czech Republic.

7.Free time and entertainment, my hobbies.

  1. Travelling, means of transport – advantages and disadvantages.

9.Shopping.

10.Eating habits, English cuisine, Czech cuisine, my family eating habits.

11.Holidays, trips, my holidays.

12.The Czech Republic, interesting places in the Czech Republic.

13.Prague.

  1. Family and family activities.
  2. Sports in the Czech Republic, the specific sport of my choice.
  3. Time and weather.
  4. Holidays and festivals in English speaking countries.

18.Great Britain, interesting places.

19 London, the capital of the UK.

20 Means of communication, mass media, the internet.

Podkategorie