Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

NÁRODNÍ  ZEMĚDĚLSKÉ  MUZEUM

V rámci Projektového dne mimo školu se vydali žáci oboru Zemědělec a Zemědělské práce dne 17.5. 2022 do Národního zemědělského muzea v Praze. Zde zhlédli několik stálých expozic zaměřených na zemědělství, chovatelství, přírodu, lesnictví, myslivost, rybářství, vodu, včelařství, ekologii, odpady a gastronomii. 

Expozice byly z části vybavené exponáty, z části interaktivní prvky s využitím audiovizuální techniky. Během prohlídky žáci plnili několik vědomostních úkolů a rébusů, které prověřily jejich znalosti a dovednosti. Největším lákadlem se stala stálá expozice traktorů a zemědělské techniky, interaktivní PC hra se zemědělskou tématikou, traktorový simulátor či virtuální realita. 

Nejkrásnější částí muzea byla ale střešní zahrada nacházející se v posledním patře budovy. Nejen, že nám poskytla unikátní výhled na historickou a moderní část Prahy, ale třetina zahrady byla osázena a oseta nejběžněji pěstovanými zemědělskými plodinami a zbytek zahrady byl zatravněn a sloužil k odpočinku a relaxaci i s možností pikniku.

Třešničkou na dortu celé výpravy bylo ale náhodné setkání se známým písničkářem a textařem Janem Pokorným alias Pokáčem, se kterým se někteří z nás i vyfotografovali. 

Při zpáteční cestě jsme se zastavili na občerstvení. 

Výlet se vydařil.  Žákům se líbil jak výklad, tak i prostředí muzea, expozice byly bohaté, pestré a vkusně a nenásilně zapadly do prostředí.  Všichni kladně hodnotili příjemně strávený den a získání spousty nových informací a znalostí. 

Jana Konopásková

   

         

Hrazeno z projektu INOVACE IV, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016856

Obrzek info

Den pro zdraví

Dne 7. 4. 2022 byl realizován projektový den k světovému svátku Den zdraví. Akce se zúčastnili žáci střední školy a základní školy, na jednotlivých stanovištích byli žáci oboru ošetřovatel. Cílem dne bylo připomenout si, že máme o své zdraví pečovat, zlepšovat kvalitu života. Zamyslet se, co můžeme pro své zdraví vykonat, třeba maličkost, například změna stravy, více pohybu. Sportovní aktivity byly zaměřené na balanční cviky. Žáci si mohli vyzkoušet jízdu na invalidním vozíku, a jak je těžké ho ovládat. Dalším stanovištěm bylo měření krevního tlaku a pulzu. Žáci si vyzkoušeli KPR na figuríně, zkusili si nafouknout rukavici pro podporu dýchání. Důležitým bodem bylo stravování, ochutnávka zdravých salátů, vyplnění testů o správné výživě. Žáci jako odměnu dostali vzorky vitamínů. Děti si mohly vybrat mandaly, omalovánky s tématem zdraví.

Projektový den proběhl v přátelské atmosféře, žáci se s chutí zapojovali do jednotlivých aktivit. 

       

     

PhDr. Jitka Donátová

Hrazeno z projektu INOVACE IV, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016856

Obrzek info

Divadelní představení LIPANY

Dne 28. 4. 2022 jsme s Klubem mladého diváka vyjeli na další plánované představení. Nejdříve jsme navštívili Muzeum Smyslů. Víte, kolik máme smyslů? My už to víme. Žáci si procvičili zrak, hmat, čich, sluch. Odvážnější si vyzkoušeli i bolest na fakírském lůžku. Nedílnou součástí našich smyslů je i představivost, fantazie a vnímání. Plni zážitku jsme putovali dál.

   

 

Procházkou přes Václavské náměstí jsme došli do divadla Minor, kde jsme zhlédli představení Lipany. Hra se odehrávala v 15. století, kdy vrcholily husitské války. Ústřední postavou byl  husita Jan Tlamka a jeho žena Marie. Celá hra byla doprovázena dvěma vypravěči a skupinou čtyř muzikantů. Hloubku představení vidíme lehké ovlivnitelnosti člověka, ‚Janku pojď s námi‘. Hledání Království nebeského, co to je? Každý jedinec ho celý život hledá, a ptá se, to je ono? V představení vidíme i sociální stránku - dva lidé, kteří se odcizují. Válka a nepokoje vše mění. Sílu utrpení při ztrátě nejbližších, ale i znovunalezení společné cesty. Život je jako houpačka. Kapku znovunalezeného štěstí opět zastíní bolest, když milovaná osoba umírá. Byl to příjemný divadelní zážitek a těšíme se na další výpravu. 

 

PhDr. Jitka Donátová

Podkategorie