Informace pro strávníky

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

V souladu s vyhláškou o školním stravování č. 107/2008 Sb., žák odevzdá vedoucí školní jídelny vyplněnou přihlášku, která je závazná. 

Způsob úhrady (vyúčtování platby za stravné) a podmínky stravování:

Stravování se hradí v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na účet školy - 542476329/0800.

Na účet školy odešlete nejpozději do 25. dne v měsíci částku na stravné (podle ceny odebraných jídel) na následující měsíc. Je vhodné zřídit trvalý příkaz k úhradě. 

Upozornění: za stravu se platí vždy předem!!!

Strávníci, kteří platí v hotovosti, zaplatí stravné vždy začátkem měsíce v kanceláři školy. Každý, kdo odevzdal podepsanou přihlášku a na začátku studia se řádně přihlásil, je automaticky přihlášen ke stravování! 

V případě odhlašování stravy a změn si žák nebo zákonný zástupce odhlásí včas stravování u vedoucí školní jídelny - nejpozději do 8:00 hod.

Nemoc žáka, který je přihlášen ke stravování, hlaste neprodleně vedoucí ŠJ.

Za neodebranou nebo neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.

Přeplatky budou vyúčtovány a zaslány na Váš účet vždy na konci školního roku.

Další informace ke stravování na najdete zde: Školní restaurace SŠ a ZŠ Jesenice.