Informace pro strávníky

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Podmínky stravování a ubytování v SŠ a ZŠ Jesenice od 1. 9. 2023

1. Podmínkou stravování žáka/žákyně ve školní jídelně je odevzdaná závazná přihláška ke stravování. Zákonný zástupce žáka/žákyně vyplní přihlášku. Platby za stravu a ubytování se budou uskutečňovat zálohově inkasním způsobem vždy k 15. – 25. dni v daném měsíci. První platba zálohy bude uskutečněna v měsíci srpnu. Z tohoto důvodu je nutné zajistit souhlas s inkasem a na tento termín i potřebný zůstatek finančních prostředků na svém bankovním účtu. Platby se uskutečňují na účet školy č. 542476329/0800. Zrušení účtu nebo nedostatek peněžních prostředků na účtu je nutné ihned nahlásit na tel. 313 599 324 (kancelář školy). Není-li platba z účtu provedena, zaplatí dlužník dlužnou částku neprodleně v hotovosti v kanceláři školy nebo kanceláři školní jídelny na adrese Plzeňská 63, Jesenice, převodem z bankovního účtu nebo složenkou. V případě neplacení poplatků za stravování a ubytování budou dlužné částky vymáhány soudní cestou nebo prostřednictvím exekutorského úřadu. Stravné musí být zaplaceno nejpozději do 25. dne v měsíci na následující měsíc.

2. Obědy se přihlašují a odhlašují do 8 hod. ráno na tel.: 313 599 772, na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo osobně ve školní jídelně. Pokud žák/žákyně onemocní náhle a odhláška na ten den nemůže již být přijata, má rodič nárok si zaplacenou stravu vyzvednout do přinesené (čisté) nádoby od 11,00 do 12,00 hodin. Takto vydané obědy musí být konzumovány do 4 hodin od výdeje a nelze je dále skladovat a přechovávat. Nárok na dotovaný oběd má rodič pouze v první den nemoci žáka/žákyně. Neodhlášené obědy propadají bez náhrady.

3. Vyúčtování stravného bude prováděno k 31. 12. a k 30. 6., případný přeplatek bude vrácen na příslušný bankovní účet.

4. V případě, že rodiče se rozhodnou zrušit stravování svého dítěte, je třeba toto nahlásit vedoucí školní jídelny na výše uvedených kontaktech.

5. Jídelní lístek je vystaven vždy na 1 týden v jídelně.

6. Věkové skupiny pro stravování žáků jsou stanoveny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. v platném znění.

7. Ceny stravného na měsíc (měsíc je počítán 21 dní) pro jednotlivé věkové skupiny:

  • bez ubytování  

c) nad 15 let: přesnídávka á 17,00 Kč, oběd á 40,00 Kč, svačina á 16,00 Kč

přesnídávka

357,00 Kč

přesnídávka + oběd

1.197,00 Kč

oběd

840,00 Kč

přesnídávka + oběd + svačina

1.533,00 Kč

  •  s ubytováním na internátě / domově mládeže (DM)

c) nad 15 let: (počítá se 17 dnů celých a 4 dny zkrácené - odjezd)

snídaně á 21,00 Kč, přesnídávka á 17,00 Kč, oběd á 40,00 Kč, svačina á 16,00 Kč, večeře + II. večeře á 52,00 Kč

celodenní stravování (5 jídel)

2.794,00 Kč

Ubytování – internát a DM (žáci PrŠ a SŠ)

800,00 Kč

Celkem

3.594,00 Kč

Veškeré informace podá hospodářka školní jídelny na tel.: 313 599 772, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Aktuální jídelníček najdete na www.zmapjesenice.cz.