Studijní obory

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Kód oboru: 75-41-M/01
ŠVP: Sociální činnost – pečovatelská činnost 
Délka studia: 4 roky
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Zakončení studia: maturitní zkouška
Délka studia: 4 roky 
Přijímací zkouška: ano
Počet přijímaných žáků: 30
Možnost dalšího studia: VOŠ, VŠ 
Možnosti stipendia: ne  

Kód oboru41-52-H/01
ŠVP: Zahradník - florista
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Zakončení: závěrečná zkouška
Délka studia: 3 roky
Přijímací zkouška: ne
Počet přijímaných žáků: 24
Možnost stipendia: Žákům je poskytována podpora z rozpočtu Středočeského kraje: 

 1. ročník 300 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 1 000 Kč, 
 2. ročník 400 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 2 000 Kč, 
 3. ročník 500 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 3 000 Kč, 

Řidičský průkaz: zdarma traktor a osobní automobil

Kód oboru: 53-41-H/01
ŠVP: Ošetřovatel
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 
Zakončení studia: závěrečná zkouška
Délka studia: 3 roky
Přijímací zkoušky: ne
Počet přijímaných žáků: 24
Možnost dalšího studia: SOŠ - nástavbové studium
Možnost stipendia: Žákům je poskytována podpora z rozpočtu Středočeského kraje: 

 1. ročník 300 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 1 000 Kč
 2. ročník 400 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 2 000 Kč
 3. ročník 500 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 3 000 Kč 

Kód oboru : 41-52-E/01
ŠVP: Zahradnické práce 
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Zakončení: závěrečná zkouška
Délka studia: 3 roky
Přijímací zkouška: ne
Počet přijímaných žáků: 14
Možnost stipendia: Žákům je poskytována podpora z rozpočtu Středočeského kraje: 

 1. ročník 300 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 1 000 Kč, 
 2. ročník 400 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 2 000 Kč, 
 3. ročník 500 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 3 000 Kč, 

Řidičský průkaz: zdarma traktor

Kód oboru: 41-51-H/01
ŠVP: Zemědělec – farmář
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Zakončení studia: závěrečná zkouška
Délka studia: 3 roky
Přijímací zkouška: ne
Počet přijímaných žáků: 24
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Možnost dalšího studia : SOŠ - nástavbové studium
Možnost stipendia: Žákům je poskytována podpora z rozpočtu Středočeského kraje: 

 1. ročník 300 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 1 000 Kč
 2. ročník 400 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 2 000 Kč 
 3. ročník 500 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 3 000 Kč 

Řidičský průkaz: zdarma traktor a nákladní automobil, osobní automobil s příplatkem 

Kód oboru : 29-54-H/01
ŠVP: Cukrář
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Zakončení: závěrečná zkouška
Délka studia: 3 roky
Přijímací zkouška: ne
Počet přijímaných žáků: 24
Možnost stipendia: Žákům je poskytována podpora z rozpočtu Středočeského kraje: 

 1. ročník 300 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 1 000 Kč
 2. ročník 400 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 2 000 Kč
 3. ročník 500 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 3 000 Kč

Kód oboru: 41-51-E/01
ŠVP: Zemědělské práce – farmářské práce
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Zakončení studia: závěrečná zkouška 
Délka studia: 3 roky
Přijímací zkouška: ne
Počet přijímaných žáků: 14
Možnost stipendia: Žákům je poskytována podpora z rozpočtu Středočeského kraje: 

 1. ročník 300 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 1 000 Kč, 
 2. ročník 400 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 2 000 Kč, 
 3. ročník 500 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 3 000 Kč, 

Řidičský průkaz: zdarma traktor, nákladní automobil, za příplatek osobní automobil

Kód oboru : 29-54-E/01
ŠVP: Cukrářské práce
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Zakončení: závěrečná zkouška
Délka studia: 3 roky
Přijímací zkouška: ne
Počet přijímaných žáků: 14
Možnost stipendia: Žákům je poskytována podpora z rozpočtu Středočeského kraje: 

 1. ročník 300 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 1 000 Kč
 2. ročník 400 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 2 000 Kč
 3. ročník 500 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 3 000 Kč

Kód oboru41-52-H/01
ŠVP: Zahradník 
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Zakončení: závěrečná zkouška
Délka studia: 3 roky
Přijímací zkouška: ne
Počet přijímaných žáků: 24
Možnost stipendia: Žákům je poskytována podpora z rozpočtu Středočeského kraje: 

 1. ročník 300 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 1 000 Kč, 
 2. ročník 400 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 2 000 Kč, 
 3. ročník 500 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 3 000 Kč, 

Řidičský průkaz: zdarma traktor a osobní automobil

Kód oboru68-42-L/51
ŠVP: Bezpečnostní služby
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Zakončení studia: s maturitní zkouškou
Délka studia: 3 roky-dálková forma
Počet přijímaných žáků: 30
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Možnost dalšího studiaVOŠ, VŠ
Přijímací zkoušky: ano