Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Obrzek info

Pondělí 8,00 - 12,00

Středa 8,00 - 12,00

Plzeňská 63, Jesenice

tel.: 313 599 324, 313 599 325

Téměř 50 žáků jesenické střední školy navštívilo v doprovodu svých pedagogů dne 22. května 2024 Muzeum Policie ČR v Praze na Karlově. Žáci nejprve absolvovali přednášku prevence kriminality v kinosále muzea. Zde jim na případech z historie i poměrně nedávné současnosti byla vysvětlena rizika a nebezpečí, která přináší každodenní životní situace, a jaké mají tyto situace řešení a jak a zda jim lze předcházet, případně eliminovat jejich následky. Po přednášce následovala prohlídka vnitřní i venkovní expozice. V průběhu prohlídky se žáci seznámili s více než stoletou historií našich bezpečnostních sborů, vývojem výstroje a výzbroje, historií některých složek policie a dozvěděli se, jaký byl rozdíl v letech první republiky mezi policií a četnictvem. Velmi zajímavou byla prohlídka expozice kriminalistiky, kde žáci měli možnost seznámit s některými legendárními případy, které řešili českoslovenští a čeští kriminalisté a některé posloužily jako předlohy pro následná filmová zpracování. Mezi unikátní exponáty lze zařadit originální kufry z případu „Otýlie Vranská“ nebo sud z kauzy tzv. Orlických vrahů.  Rovněž se žáci seznámili i s případem zavražděných stopařek, ke kterému došlo v polovině 70. let, a který rovněž posloužil jako námět k filmovému zpracování. Tento případ zároveň upozorňuje na rizika spojená s autostopem. Závěr návštěvy patřil prohlídce vyřazeného policejního vrtulníku, který si žáci mohli prohlédnout i zevnitř a posadit se na jeho palubu, vyzkoušet si tzv. na sucho jeho ovládací prvky. Žáci z tohoto výletu odjížděli nejen s dobrými pocity z uskutečněného výletu, ale i s poučením do dalšího života.

                                                                                                                                                                                                           René Černý

V pátek 31. 5. 2024 proběhla tradiční akce střední školy, a to Dětský den. Akce pro děti mateřských škol a základních škol se uskutečnila v areálu domova mládeže. Počasí nám po několika deštivých dnech konečně vyšlo a objevilo se sluníčko. Po zahájení vedením školy se mohly děti vydat na jednotlivá stanoviště, u kterých plnily různé úkoly. Ať už to bylo „cvrnkání“ kuliček, poznávání rostlin, střelba ze vzduchovky, vytváření výrobku ve výtvarné dílničce či malování na obličej. Děti si mohly také prohlédnout modely letadel, historické policejní vozy, zemědělskou techniku v podobě nakladače a traktoru, v neposlední řadě mohly navštívit stánek Policie ČR, kde měly možnost si vyzkoušet vybavení policisty – helmu, vestu či jiné potřebné věci k zásahu. Za splněné úkoly byla dětem udělena razítka do soutěžních karet, a za všechny splněné úkoly získaly balíček s odměnami. A gastronomickou tečkou byl špekáček, který si mohly děti u ohně opéct. Celé dopoledne nás provázela veselá hudba s milým moderátorem, děti spolu s našimi žáky se také postupně roztančili. Dopoledne proběhlo v pohodové a veselé náladě. Tímto bychom chtěli poděkovat sponzorům, kteří přispěli jak finančními částkami, tak věcnými dary. Poděkování však patří také všem zúčastněným, především za mile strávené dopoledne.

                                                                                                                                                                                        Mgr. Renáta Jílková, ZŘŠ

Fotografie naleznete zde.

 

 

V pondělí 3. 6. 2024 se vydali žáci prvních ročníků oborů Ošetřovatel, Potravinářská výroba, Zahradník-florista a Zemědělec-farmář na exkurzi do místní čistírny odpadních vod, kterou provozuje rakovnická společnost - Ravos, s.r.o. Žákům se věnoval pan Týče, který je seznámil s provozem a údržbou čistírny a zároveň je upozornil i na odpad (vlhčené ubrousky, tuky, oleje, …), který by neměl být vhazován či vléván do kanalizační infrastruktury, ale měl by být  správně roztříděn v rámci odpadového hospodářství. Děkujeme p. Týče za čas, po který se žákům věnoval a za informace, které jim během hodinové komentované odborné exkurze poskytl. Studenti měli jedinečnou možnost prohlédnout si zblízka zařízení pro odvod a čištění odpadních vod. Věříme, že nově nabyté vědomosti uplatní v hodinách výuky i v běžném životě.

                                                                                                                                                                                                 Jana Konopásková

Podkategorie