Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Žáci střední školy oboru Ošetřovatel, navštívili dne 8. 9. 2022 Domov Krajánek, poskytovatele sociálních služeb Jesenice. Přivítaly nás pracovnice sociální péče, které nám vysvětlily význam a činnosti poskytování služeb lidem se zdravotním postižením. Hlavní náplní pracovníků této krásné, psychicky náročné práce je snaha podporovat klienty s různými handicapy k soběstačnosti, zajistit jim kvalitní život. Prohlédli jsme si pokoje klientů, společenské místnosti i dílny pro výrobu různých prodejných předmětů.

PhDr. Jitka Donátová

Pro první ročníky střední školy se konal 6. a 7. září adaptační kurz v ATC Jesenice za účelem vzájemného poznání nových spolužáků a také třídních učitelů. Adaptačním kurzem nás prováděl lektor a účastnili se ho také dvě paní asistentky. V rámci adaptačních aktivit jsme si nejprve společně v menších skupinkách museli postavit stany. Zdá se to jednoduché že? Opak je ale pravdou. Stany jsme museli stavět pouze jednou rukou a v naprosté tichosti. Všichni to skvěle zvládli a tím splnili úspěšně první úkol z našeho programu. Celé dva dny se nesly v duchu kolektivních aktivit, které všichni žáci zvládali výborně. Zadané úkoly měly jeden společný cíl, a to byla vzájemná sebedůvěra a poznání, schopnost najít řešení úkolu v týmu a týmová práce. Večer si žáci v rámci reflexe celý den shrnuli u ohně, kde si zároveň opekli buřty. Po společně stráveném večeru u ohně jsme se šli uložit ke spánku, který jsme si po celém dni všichni zasloužili. Většina děvčat spala v chatkách, zbytek se uložil do vlastnoručně postavených stanů. Druhý den jsme pokračovali v dalších naplánovaných aktivitách. Žáci si například zahráli v  týmech scrable, splnili stezku odvahy nebo se snažili odhadnout oblíbené aktivity svých nových učitelů.  Všichni jsme si celé dva dny opravdu užili a zároveň také splnili účel adaptačního kurzu, a to bylo vzájemné poznání a spřátelení se. Určitě se zase brzy vydáme společně na nějakou podobnou výpravu. 

Fotografie naleznete ZDE

Linda Ryšlavá

Po dvouměsíční prázdninové pauze se žáci střední školy „vrátili“ do lavic. Abychom si užili poslední sluneční paprsky a zavzpomínali na léto, vyrazili jsme po krásách Jesenicka. Navštívili jsme nedalekou Drahouš, prozkoumali zámek Svatý Hubert a jeho okolí. Cestou jsme sesbírali jedlé houby, poznávali rostliny a na závěr našeho putování jsme si opekli špekáčky.

Fotografie naleznete ZDE

PhDr. Jitka Donátová

      

   

Zemědělská výstava Hadačka
Po dvou letech pandemie se opět dne 23. 6. 2022 od 9 hod. do 18 hod. konala zemědělská výstava na poli u Hadačky, které se zúčastnili i žáci naší školy oborů
Zemědělec - farmář a Zemědělské práce. Součástí výstavy byl chovatelský den, při němž jsme se seznámili s nejběžněji chovanými druhy hospodářských zvířat různých plemen. Následovala přehlídka polních pokusů, kde jsme porovnávali rozdíly v odrůdách pěstovaných plodin. Další naše kroky vedly k vystavenému zemědělskému a lesnickému nářadí, mechanizaci a ostatní technice. Některé vystavené kousky byly téměř historické, ale většina jich patřila k nejmodernější špičce. Stánky firem nabízejících služby, suroviny a jiné potřeby související se zemědělskou nebo lesnickou činnost a stánky s posezením a občerstvením, lemovaly okolí exponátů. Součástí celé akce byl doprovodný program, během něhož děti zhlédly dvě přehlídky, a to hodnocení kolekce chovu prasata hodnocení holštýnského skotu, dále agility - výcvik psů, soutěž v zemědělských dovednostech o ceny, dřevorubeckou show Eurojack a soutěž v ovládání traktoru. Akce se nám vydařila, počasí nám přálo, nálada byla dobrá. Žákům se na Hadačce líbilo, z většiny exponátů byli nadšeni, o čemž svědčily pozitivní ohlasy při závěrečné reflexi ve škole.

 

Konopásková Jana,
učitelka TV a OV

     

     

Podkategorie