Aktuality

Informace k přijímacímu řízení

 • PDF
 • Tisk

Zveřejnili jsme soubor informací k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

 

Vyhlášení volných dnů pro žáky

 • PDF
 • Tisk

Ředitelka ISŠ Jesenice vyhlašuje z organizačních důvodů volné dny pro žáky ISŠ Jesenice v termínech 31. 10. 2019 (čtvrtek) a 1. 11. 2019 (pátek).

 

Více informací v přiloženém dokumentu.

Aktualizováno Čtvrtek, 17 Říjen 2019 22:48

 

Vyhlášení doplňujících voleb do školské rady - 2. kolo

 • PDF
 • Tisk

2. kolo – opakovaná výzva

Na základě ustanovení § 166 – 168 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění,  a dále v souvislosti s realizací usnesení Rady SK č. 064-10-2012-RK a dle Volebního řádu pro volby do ŠR ISŠ Jesenice se budou konat na Integrované střední škole, Jesenice, Žatecká 1 doplňující volby do školské rady, a to:

člen Školské rady, kterého volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci

TERMÍN: 15. 9. 2019 v době od 7:00 do 8:00 hod.a od 11:00 do 15:00 hodin

VOLEBNÍ MÍSTNOST: v budově Žatecká 1, učebna č. 1

Ředitelka školy a přípravný výbor  zve všechny oprávněné voliče – zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky prostřednictvím opakované výzvy k účasti ve 2. kole voleb do školské rady.

 

Vyhlášení voleb do školské rady

 • PDF
 • Tisk

Na základě ustanovení § 166 – 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a dále v souvislosti s realizací usnesení Rady SK č. 064-10-2012-RK se budou konat na Integrované střední škole, Jesenice, Žatecká 1 doplňující volby do školské rady, a to:

člen Školské rady, kterého volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci

TERMÍN: 27. 9. 2019 v době od 7:00 do 15:00 hodin

VOLEBNÍ MÍSTNOST: v budově Žatecká 1, učebna č. 1

Ředitelka školy zve všechny oprávněné voliče – zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky k volbám do školské rady.

Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu jejích členů jmenuje zřizovatel, třetina je volena pedagogy z řad pedagogických zástupců, třetinu si volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci ze svých řad.

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci navrhují dle čl. 3 platného Volebního řádu volební komisi kandidáty na členství ve školské radě při ISŠ Jesenice z řad oprávněných osob do 13. 9. 2019 odevzdáním návratky pro volební komisi do schránky umístěné u informační nástěnky na chodbě v 1. patře školy.

V Jesenici dne 29. 8. 2019

Volební komise:

Ing. Antonín Hurt

Bc. Marie Poláková

Miluška Mottlová

Aktualizováno Úterý, 03 Září 2019 19:09

 

Informace k nástupu do školy

 • PDF
 • Tisk

Vážení žáci, rodiče,

školní rok 2019/20 začíná v pondělí 2.9.2019,

zahájení studia žáků 1. ročníků je v 8:00 hod. v učebně č. 6 hlavní budovy školy v  Žatecké ul., č.p. 1     v Jesenici.

Žáci si zajistí do školy následující potřeby:

• PŘEZŮVKY

• OBLEČENÍ NA TV

• SEŠITY + PSACÍ POTŘEBY – bude upřesněno na začátku roku dle jednotlivých uč. oborů

• 2x VISACÍ ZÁMEK (na šatní skříňku)

• PRŮKAZOVÉ FOTO 2x (osob. spis) – pouze žáci ubytovaní v Domově mládeže

¨ Žák předloží třídnímu učiteli vysvědčení z 9. ročníku.

¨ kartičku pojištěnce ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ,

Učebnice žáci zakoupí ve škole – nejlépe 2.9.2019, pracovní oděvy + obuv objednává škola hromadně na začátku školního roku (pracovní oděvy musí být atestovány)- platba je možná 2.9.2019.

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ v naší školní jídelně – měsíc dopředu platba trvalým příkazem, nebo převodem nebo v kanceláři školy 2.9.2019.

Do 2.9. prosíme rovněž o platbu za ubytování, pracovní oblečení a učebnice (nutno domluvit v kanceláři školy).

Další dokumenty:

1. NÁVRATKA - byla součástí zaslaných informací, prosíme o jeho vyplnění a zaslání, nebo odevzdání při zahájení (pokud jste tak již neučinili)

2. ZDRAVOTNÍ POTRAVINÁŘSKÝ PRŮKAZ - zajistit před nástupem do školy a předložit učiteli OV na začátku školního roku. Týká se učeb. oborů Cukrář, Potravinářská výroba - cukrářské práce, Ošetřovatel.

5. Doporučení PPP, SPC – žáci oborů Zemědělské práce, Cukrářské práce, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

6. Vyjádření lékaře v případě uvolnění žáka z předmětu Tělesná výchova

 

 

V Jesenici 28.8.2019

Aktualizováno Úterý, 03 Září 2019 19:11

 

Příkaz ředitele v souvislosti s havarijní situací v suterénu školy

 • PDF
 • Tisk

Příkaz ředitele a mimořádná preventivní opatření stanovené v důsledku mimořádné havarijní situace.

 

Informace pro žáky 3. CZP a 3. ZC - náhradní prostor konání závěrečných zkoušek

 • PDF
 • Tisk

V souvislosti s havárií ve škole a na základě příkazu ředitele se ústní závěrečné zkoušky konají v náhradních prostorách - budova Domova mládeže.

Kompletní informace (pdf)

Aktualizováno Úterý, 11 Červen 2019 22:55

 

Vyhlášení doplňujících voleb do školské rady

 • PDF
 • Tisk

2. kolo – opakovaná výzva

Na základě ustanovení § 166 – 168 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, a dále v souvislosti s realizací usnesení Rady SK č. 064-10-2012-RK a dle Volebního řádu pro volby do ŠR ISŠ Jesenice se budou konat na Integrované střední kole, Jesenice, Žatecká 1 doplňující volby do školské rady, a to: člen Školské rady, kterého volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci

TERMÍN: 3. 6. 2019 v době od 11:00 do 15:00 hodin

VOLEBNÍ MÍSTNOST: v budově Žatecká 1, učebna č. 1

Ředitelka školy a přípravný výbor zve všechny oprávněné voliče – zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky prostřednictvím opakované výzvy k účasti ve 2. kole voleb do školské rady.

Informace o doplňujících volbách

Aktualizováno Čtvrtek, 23 Květen 2019 21:31

 

Vyhlášení voleb do školské rady

 • PDF
 • Tisk

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Na základě ustanovení § 166 – 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a dále v souvislosti s realizací usnesení Rady SK č. 064-10-2012-RK se budou konat na Integrované střední škole, Jesenice, Žatecká 1 doplňující volby do školské rady, a to:

člen Školské rady, kterého volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci

TERMÍN: 17. 5. 2019 v době od 7:00 do 15:00 hodin

VOLEBNÍ MÍSTNOST: v budově Žatecká 1, učebna č. 1

Ředitelka školy zve všechny oprávněné voliče – zákonné zástupce nezletilých žáků

a zletilé žáky k volbám do školské rady.

Školská rada (ŠR) je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Třetinu jejích členů jmenuje zřizovatel, třetina je volena pedagogy z řad pedagogických zástupců, třetinu si volí zákonní zástupci nezletilých žáků

a zletilí žáci ze svých řad.

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci navrhují dle čl. 3 platného Volebního řádu volební komisi kandidáty na členství ve školské radě při ISŠ Jesenice z řad oprávněných osob do 2. 5. 2019 odevzdáním návratky pro volební komisi do schránky umístěné u informační nástěnky na chodbě v 1. patře školy.

V Jesenici dne 16. 4. 2019

Volební komise

Aktualizováno Středa, 17 Duben 2019 21:49

 

Seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2019-2020

 • PDF
 • Tisk

Byl zveřejněn seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v přijímacím řízení do 1. ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

Aktualizováno Středa, 17 Duben 2019 21:46

 

Ředitelské volno 12. - 13. 11. 2018

 • PDF
 • Tisk

Ředitelka ISŠ Jesenice po projednání se žáky a zřizovatelem vyhlašuje z provozních důvodů volné dny pro žáky ISŠ Jesenice, a to ve dnech pondělí 12. 11. a úterý 13. 11. 2018.


 

Strana 1 z 5

Zřizovatel školy

Proklik do galerie

Dny otevřených dveří

 • 8. - 9. 2. 2019
 • Mimo uvedené termíny po tel. domluvě pátky 7:30 - 16:00, soboty 8:00 - 13:00

Pro registrované