Aktuality

Výuka na ISŠ Jesenice od 19.10. 2020

 • PDF
 • Tisk

Rozvrh výuky od pondělí 19. 10. do pátku 23. 10.

V následujícím týdnu jsou dle opatření MŠMT pondělí 26. 10. a úterý 27. 10. volnými dny, distanční výuka nebude probíhat. Ve středu 28. 10. je státní svátek, 29.-30. 10. podzimní prázdniny. Výuka v těchto dnech rovněž neprobíhá.

Další informace zatím nejsou známy. Sledujte webové stránky školy a svůj školní Gmail. Pokud by od 2. 11. probíhala prezenční výuka, domov mládeže nebude fungovat v neděli 1. 11. 2020, ubytování bude poskytováno až od 2. 11.

Aktualizováno Sobota, 17 Říjen 2020 20:14

 

Informace k omezením v oblasti školství od 14. 10. 2020

 • PDF
 • Tisk

Aktualizováno Úterý, 13 Říjen 2020 23:18

 

Harmonogram Výuky v týdnu 12. - 16. 10. 2020

 • PDF
 • Tisk

V týdnu od 12. do 16. října probíhá opět teoretická výuka distančně pomocí nástroje Google Classroom a emailu. Nabízíme možnost osobních konzultací. Odborný výcvik probíhá prezenčně.

Detailní rozvrh výuky (soubor .XLSX)

Aktualizováno Čtvrtek, 08 Říjen 2020 20:44

 

Harmonogram Výuky v týdnu 5. - 9. 10. 2020

 • PDF
 • Tisk

V týdnu od 5. do 9. října probíhá teoretická výuka distančně pomocí nástroje Google Classroom a emailu. Nabízíme možnost osobních konzultací. Odborný výcvik probíhá prezenčně.

Detailní rozvrh výuky (soubor .XLSX)

 

Výuka na ISŠ Jesenice od 5.10. 2020

 • PDF
 • Tisk

Změny ve výuce na ISŠ Jesenice od pondělí 5. 10. 2020.

Na základě Nařízení č. 7 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje  se sídlem v Praze se s účinností od 5.10.2020 do 18.10.2020 nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území Středočeského kraje, které spočívá v omezení provozu středních škol, tzn. omezení osobní přítomnosti žáků ve středních školách, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy.

Vyučování na naší škole bude probíhat následovně:

- teoretická výuka - DISTANČNÍ (on-line z domova)

- praktická výuka - PREZENČNÍ (osobní přítomnost ve škole nebo na pracovišti praktického vyučování)

- Domov mládeže - žákům ubytovaným v domově mládeže bude po dobu prezenční výuky umožněno ubytování.

- Školní jídelna - žákům, kteří se budou účastnit prezenční výuky ve škole a stravují se ve školní   jídelně, bude zajištěno stravování.

O dalších podrobnostech distanční výuky Vás budu co nejdříve informovat.

Mgr. Eva Tomková

Aktualizováno Čtvrtek, 01 Říjen 2020 21:53

 

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

 • PDF
 • Tisk

1) Povinnost nosit roušky

Od 18.9.2020 do odvolání se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (rouška, respirátor, šátek) ve všech prostorech školy.

2) Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID-19 pro školy - příloha

 

Informace pro žáky 1. a 2. ročníků

 • PDF
 • Tisk

Od 1. června je možná realizace odborného výcviku na středních školách (pro žáky dobrovolné) a jízdy autoškoly

Od 8. června možnost realizace občasných vzdělávacích aktivit (konzultací a třídnických hodin) pro žáky středních škol, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) ze strany školy, přičemž jsou zohledněny konkrétní personální, materiálních a prostorové podmínky školy,

Každý žák zváží, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Účast žáků je dobrovolná.

Současně bude probíhat on-line výuka.

PŘÍLOHY:

1) HARMONOGRAM KONZULTACÍ

2) ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

3) ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY

4) POKYN K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENY A PROVOZU

5) HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Aktualizováno Pátek, 05 Červen 2020 22:17

 

Hodnocení žáků ve 2. pololetí 2019/2020

 • PDF
 • Tisk
 

Závěrečné zkoušky 2019/2020

 • PDF
 • Tisk

Legislativa, metodika:

 

Aktuální informace k provozu školy, hygienické pokyny, závěrečné zkoušky

 • PDF
 • Tisk

Aktualizováno Pondělí, 18 Květen 2020 23:14

 

Aktuální informace k provozu domova mládeže

 • PDF
 • Tisk
 

Strana 1 z 5