Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Obrzek info

V období hlavních prázdnin zastihnete ve škole zaměstnance sekretariátu na telefonním čísle 313 599 324 nebo 313 599 325. Osobní návštěvy si domlouvejte předem telefonicky.

Děkuji Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy

Zemědělská výstava Hadačka
Po dvou letech pandemie se opět dne 23. 6. 2022 od 9 hod. do 18 hod. konala zemědělská výstava na poli u Hadačky, které se zúčastnili i žáci naší školy oborů
Zemědělec-farmář a Zemědělské práce. Součástí výstavy byl chovatelský den, při němž jsme se seznámili s nejběžněji chovanými druhy hospodářských zvířat různých plemen. Následovala přehlídka polních pokusů, kde jsme porovnávali rozdíly v odrůdách pěstovaných plodin. Další naše kroky vedly k vystavenému zemědělskému a
lesnickému nářadí, mechanizaci a ostatní technice. Některé vystavené kousky byly téměř historické, ale většina jich patřila k nejmodernější špičce. Stánky firem
nabízejících služby, suroviny a jiné potřeby související se zemědělskou nebo lesnickou činnost a stánky s posezením a občerstvením, lemovaly okolí exponátů. Součástí celé akce byl doprovodný program, během něhož děti zhlédly dvě přehlídky, a to hodnocení kolekce chovu prasata hodnocení holštýnského skotu, dále agility - výcvik psů, soutěž v zemědělských dovednostech o ceny, dřevorubeckou show Eurojack a soutěž v ovládání traktoru. Akce se nám vydařila, počasí nám přálo, nálada byla dobrá. Žákům se na Hadačce líbilo, z většiny exponátů byli nadšeni, o čemž svědčily pozitivní ohlasy při závěrečné reflexi ve škole.

 

Konopásková Jana,
učitelka TV a OV

Jednotné závěrečné zkoušky 2022


Žáky třetích ročníků oborů Cukrář, Potravinářská výroba, Ošetřovatel, Zahradník a Zemědělské práce čekala v období od 31. 5. do 9. 6. závěrečná zkouška, jenž měla
prověřit jejich znalosti, které během studia nabyli. Závěrečná zkouška byla složena ze tří samostatně klasifikovaných částí - z části písemné, praktické a ústní. Studenti měli možnost se na zkoušky připravit v hodinách teorie, při domácí přípravě, ale i v hodinách doučování, které pro ně zřídilo Ministerstvo školství ČR z důvodu
v minulosti povinně zavedené distanční výuky. Bohužel ne všichni studenti ke zkouškám přistoupili zodpovědně. Celkově úspěšně složilo závěrečnou zkoušku 10
žáků, jeden žák prospěl s vyznamenáním. Nejen jemu, ale i všem ostatním úspěšným absolventům blahopřejeme. Slavnostní předání závěrečných vysvědčení a výučních listů se konalo ve středu 15. 6. 2022 od 9:30 hod. na Městském úřadu v Jesenici.

 

 

Jana Konopásková

Školní statek Rakovník 2022


Žáci oborů Zemědělec – farmář a Zemědělské práce si každoročně plní část odborného výcviku v areálu Školního statku Rakovník, kde se učí péči o hospodářská zvířata. Nejinak tomu bylo i letos v době od 14. března do 30. dubna 2022. Studenti byli rozděleni do 2 skupin, které se na statku vždy po týdnu střídaly. Po příjezdu na školní statek učitel zadal žákům činnost, kterou budou během dne vykonávat, poučil je o bezpečnosti při práci. Studenti se během odborného výcviku seznámili se zásadami bezpečnosti při práci se zvířaty, voděním, postrojováním a krmením jednotlivých kategorií zvířat. Žáci byli obeznámeni se stájovou evidencí i zemědělskou mechanizací, s ošetřením telat, selat, ovcí a koz po narození včetně ošetření jejich matek. Součástí výcviku se žáci naučili ošetřovat, napájet a krmit telata, selata, jalovice, krávy, ovce, kozy a koně – tato zvířata jsou ustájená v porodních, individuálních či skupinových boxech. Během výcviku si žáci vyzkoušeli dojení v rybinové stacionární dojírně, včetně následného úklidu a dezinfekce, ošetřili mléko po nadojení. Pomáhali při skrývce siláže a senáže, s ostatními úklidovými pracemi jak ve stáji, tak i v celém statku. Dále asistovali při tetování a kastraci selat, inseminaci a sonografickém vyšetření krav. Žákům se během odborného výcviku věnovali nejen učitelé odborného výcviku, ale i zaměstnanci školního statku, kteří se je snažili seznámit s ošetřovatelskou, chovatelskou i plemenářskou činností a chodem statku. Za jejich přístup, trpělivost a péči jim děkujeme. Závěrem lze říci, že žáci při odborném výcviku pracovali individuálně, skupinově. Vždy se snažili podat co možná nejlepší výkon. Věřím, že nabyté znalosti žáci zúročí nejen u závěrečných zkoušek.

 

Jana Konopásková

Podkategorie