Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Projektový den v DM  -  Armáda České republiky

Ve čtvrtek 12. května se v domově mládeže uskutečnil projektový den, při kterém se žáci seznámili s vybavením armády České republiky a seznámili se s základními postupy v případě mimořádné události. Navštívil nás odborník z praxe desátník Karel Horák, který si odpolední program rozdělil do několika bloků.

Žáci si prohlédli a vyzkoušeli balistickou vestu (odlehčenou verzi pro posádky), balistickou helmu s portem na noční vidění a s postranními rýhy na sluchátka, opasek, plynovou masku, vojenský batoh s výbavou pro přežití v přírodě, vojenské spacáky a tzv. „žďáráky“ (nepromokavé převleky na spacáky). Žáci byli seznámeni s obsahem lékárničky a s postupem v případě zranění vojáka v polních podmínkách (polní nemocnice, ošetřovna). Procvičili si běh s vojenskou výbavou a vykopali okop pro ležícího střelce. Také se naučili přefiltrovat vodu z potoka tak, aby byla pitná a zkusili si rozdělat oheň v přírodě za ztížených podmínek.

Žáci se aktivně zapojovali do diskusí, vyzkoušeli si své praktické dovednosti. Společně s pedagogem hodnotili toto setkání s odborníkem jako velmi přínosné a zajímavé, získali spoustu nových a pro ně užitečných informací. Velice kladně byl hodnocen milý a příjemný přístup desátníka Karla Horáka k žákům. 

      

          

        

 

Libuše Šmausová

 

hrazeno z projektu INOVACE IV

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016856