Historie školy

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Historie budovy čp. 1


Po obnovení Žateckého kraje (prosinec 1854) byl ustanoven i soudní okres Jesenice. Obec během roku 1855 postavila na značné náklady (s přispěním státu) na parcele původní radnice čp. 1 a zřejmě i domu čp. 2 odpovídající sídlo smíšeného okresu (soudního a výkonného) – třípatrovou rohovou budovu.

V budově se nacházelo:

  • Okresní úřad - do roku 1868 (správní reforma z roku 1868 ponechala pouze soudní okres)
  • Okresní soud s vazebními celami - 1855 – 1949 (poté expozitura asi do r. 1954)
  • Finanční a daňový úřad (tzv. berní úřad) 1855 – duben 1947 (poté přesunut do Podbořan)
  • Městský úřad (dvě místnosti v přízemí) – do února 1891 (poté v čp. 126 a své kanceláře pronajala
  • Úřadu pozemkových knih)
  • Úřad pozemkových knih - únor 1891 - 1949 (poté expozitura asi do r. 1954)
  • Kanceláře středisek MKP (Místní/městský komunální podnik, do r. 1952) a OKP (Okresní
    komunální podnik, do r. 1960)