Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Jednotné závěrečné zkoušky 2022


Žáky třetích ročníků oborů Cukrář, Potravinářská výroba, Ošetřovatel, Zahradník a Zemědělské práce čekala v období od 31. 5. do 9. 6. závěrečná zkouška, jenž měla
prověřit jejich znalosti, které během studia nabyli. Závěrečná zkouška byla složena ze tří samostatně klasifikovaných částí - z části písemné, praktické a ústní. Studenti měli možnost se na zkoušky připravit v hodinách teorie, při domácí přípravě, ale i v hodinách doučování, které pro ně zřídilo Ministerstvo školství ČR z důvodu
v minulosti povinně zavedené distanční výuky. Bohužel ne všichni studenti ke zkouškám přistoupili zodpovědně. Celkově úspěšně složilo závěrečnou zkoušku 10
žáků, jeden žák prospěl s vyznamenáním. Nejen jemu, ale i všem ostatním úspěšným absolventům blahopřejeme. Slavnostní předání závěrečných vysvědčení a výučních listů se konalo ve středu 15. 6. 2022 od 9:30 hod. na Městském úřadu v Jesenici.

 

 

Jana Konopásková