Závěrečné zkoušky

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Opatření obecné povahy č.j. MSMT-3258/2021-1, týkající se závěrečných zkoušek, stanovuje ve školním roce 2020/2021:

Období pro možnost konání závěrečné zkoušky v řádném termínu se prodlužuje do 31. srpna 2021.
Pokud se bude praktická zkouška v řádném termínu konat v měsíci červenci nebo srpnu, je období před konáním závěrečné zkoušky obdobím školního vyučování. V tomto období se koná pouze praktické vyučování. podle rozvrhu stanoveného ředitelem školy.

Závěrečná zkouška se skládá ze 2 částí:
1) z praktické zkoušky
2) z písemné zkoušky nebo z ústní zkoušky podle výběru ředitele.
V případě písemné zkoušky se prodlužuje délka trvání z 240 minut na 270 minut.

Informace o termínu konání jednotlivých zkoušek a o skladbě zkoušek ( zda se bude konat písemná nebo ústní zkouška) budou budou zveřejněny do 15. března 2021 na webu školy a oznámeny žákům.

Změny v hodnocení žáků:
Žák posledního ročníku oboru s výučním listem může konat závěrečnou zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021 ze všech povinných předmětů.
Žákovi, který neprospěl, nebo nebyl hodnocen za první pololetí, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky do 30. června 2021. Zkouška je komisionální.
Ředitel školy umožní na žádost žáka vykonat tuto zkoušku do 31. května 2021.
Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. května, může konat závěrečnou zkoušku v řádném termínu.
Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června, může konat závěrečnou zkoušku nejdříve v září 2021.
Žáci jsou nadále v souladu se školním řádem povinni řádně omlouvat svou nepřítomnost na výuce.

Pokud žák na konci druhého pololetí neprospěje a bude chtít opakovat poslední ročník, ředitel školy žádosti žáka o opakování ročníku vyhoví, v případě vykonané zkoušky se její výsledek anuluje.


Související dokumenty: