Školní poradenské pracoviště

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Činnost výchovného poradce

Poradenské služby na ISŠ Jesenice jsou zajišťovány prostřednictvím funkcí :

  • metodik prevence rizikového chování žáků 
  • výchovný poradce - Mgr. Eva Tomková

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Tomková

Náplň činnosti výchovného poradce:

  • Provádí individuální a skupinová šetření k volbě povolání, kariérové poradenství
  • Poskytuje poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků
  • Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, středisky výchovné péče, zdravotnickými zařízeními, Policií ČR, sociálními odbory MěÚ, OÚ
  • Vyhledává žáky vyžadující zvláštní pozornost
  • Zajišťuje diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb a intervenční činnost pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Připravuje podmínky pro integraci žáků se zdravotními postiženími
  • Poskytuje služby kariérového poradenství žákům - cizincům se zřetelem k jejich speciálním potřebám
  • Připravuje podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním a žáků mimořádně nadaných

Konzultační hodiny:

Lichý týden

Úterý 11:20 - 12:05
Středa 12:45 - 13:30

Sudý týden

Úterý 12:45 - 13:30
Středa 13:40 - 14:25