Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Primární prevence – Posilování právního vědomí a Bezpečný internet a kyberšikana


V pondělí a v úterý 23. a 24. května 2022 měli žáci prvních ročníků možnost pokračovat v projektových dnech s Ing. Ivanem Spálenským a navázat tak na setkání z listopadu 2021.


Se skupinou se pracovalo v třídních kolektivech za použití interaktivních a prožitkových technik, sociálně psychologických her, výkladu, řízené diskuze a zpětné vazby.


Součástí programu byl také posun ve vztazích, které se od minule dále vyvíjejí ve vzájemný respekt a toleranci ve třídách i na soc. sítích. Vzhledem k tomu, že v dubnu proběhl ve škole projektový den Právní vědomí v souvislosti s rizikovým chováním s Policií ČR npor. Bc. Hanou Martinovskou, vedoucí obvodního oddělení Jesenice, bylo toto navazující pokračování zcela na místě.


Žáky toto téma zaujalo a proto věřím, že v budoucnu se uskuteční ještě další mnohá setkání, protože zajímavých témat z oblasti primární prevence je opravdu mnoho.

                                                                                                                                                                                                      Mgr. Markéta Uhrová,