Přijímací řízení

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Obrzek info

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ do 1. ročníků střední školy
pro školní rok 2024/2025

Přijetí uchazečů ke studiu se řídí: zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou MŠMT č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění.

Obory a počty přijímaných žáků:


Přihlášku je nutné podat od 1. února 2024 do 20. února 2024. PŘIHLÁŠKA

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami přiloží k přihlášce doporučení ke vzdělávání vystavené školským poradenským zařízením, z kterého vyplývá poskytnutí podpůrných opatření (platné pro školní rok 2023/2024).

Uchazeč se může přihlásit nejvýše na 3 obory vzdělání. 

Uchazeči nebudou vykonávat přijímací zkoušku.

Přijatí žáci (pokud budou uplatňovat podpůrné opatření) doloží do 30. 6. 2024 platné doporučení školského poradenského zařízení pro školní rok 2024/2025).

Zápisové lístky se nepoužívají, rozhodnutí o přijetí a nepřijetí se uchazečům neposílá, uchazeči se seznámí s výsledky přijímacího řízení v systému CERMAT.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, do které nenastoupí, musí se přijetí na tuto školu vzdát.

Teprve poté může uchazeč podat přihlášku do 2. kola PZ.

Další informace najdete na: www.prihlaskynastredni.cz

 

 

Kritéria pro přijetí do 1. ročníků střední školy pro školní rok 2024/2025

 Ředitelka Střední školy a Základní školy Jesenice, příspěvkové organizace,

vyhlašuje v souladu s § 59 a § 60 Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, přijímací řízení.

Kritéria pro přijetí

  1. Splněná povinná školní docházka.
  2. Doložení studijních výsledků na ZŠ (1. a 2. pololetí školního roku 2022/2023, 1. pololetí školního roku 2023/2024), dle kterých bude stanoveno pořadí uchazečů bodovým ohodnocením. Body budou přiděleny za všechna tři pololetí (př. 36+30+38=104). POTVRZENÍ O STUDIJNÍCH VÝSLEDCÍCH

    V případě širšího slovního hodnocení žádáme o převod na známky a doložení obou způsobů hodnocení. PŘEVOD SLOVNÍHO HODNOCENÍ NA ZNÁMKY

  1. Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti. POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
  2. Doporučení ke vzdělávání vystavené školským poradenským zařízením, z kterého vyplývá poskytnutí podpůrných opatření (platné pro školní rok 2023/2024).

Přihlášku je nutné podat od 1. února 2024 do 20. února 2024 prostřednictvím systému CERMAT nebo jiným způsobem uvedeným na stránkách www.prihlaskynastredni.cz

Žák přijatý do oboru vzdělání – E, nebo do oboru vzdělání – C doloží do 31. 8. 2024 platné doporučení školského poradenského zařízení ke studiu v jednom z těchto oborů.

Zápisové lístky se nepoužívají, rozhodnutí o přijetí a nepřijetí se uchazečům neposílá, uchazeči se s výsledky přijímacího řízení seznámí v systému DIPSY.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, do které nenastoupí, musí se přijetí na tuto školu vzdát.

Teprve poté může uchazeč podat přihlášku do 2. kola PZ.

Další informace najdete na: www.prihlaskynastredni.cz

 

Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy