Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Dětský den

 

Program plný her a zábavy připravila SŠ a ZŠ Jesenice, p.o. Dětský den proběhl dne 29. 5. 2022 v areálu Domova mládeže.

Úsměv na tvářích dětí rozzářil klaun, který přivítal děti a jejich doprovod před vstupem do areálu DM. Rozdal dětem nejen úsměvy, ale i klaunské nosíky a soutěžní kartičky pro plnění úkolů.   

Zahájení proběhlo s veselým přivítáním malých návštěvníků, kde jsme také přivítali sponzory a aktéry doprovodného programu.

Úvodem vystoupili žákyně ZUŠ z Rakovníka a žáci ZŠ a SŠ z Jesenice, kteří nás svým krásným zpěvem roztančili a okouzlili. V doprovodném programu předvedli zásah u požáru hasiči z dětského sboru „Dobrovolných hasičů“ města Jesenice. Nechyběla i technika a hasičské vozy, které si mohli všichni prohlédnout. Celý den se mohly starší děti zúčastnit výcviku ZZS Středočeského kraje při neodkladné resuscitaci při ohrožení lidského života spojenou s prohlídkou sanitky. Pozvání také přijal pan René Černý z Muzea Policie České republiky, kde se děti staršího věku mohly seznámit s historií, vývojem a činností bezpečnostních sborů na území bývalého Československa od doby jeho vzniku po současnost s ukázkami historického vybavení policie. Nechyběla střelba z malorážky na terč, kterou připravili pořadatelé. Pěknou drezúru koně ve stylu westernu i s doprovodnou hudbou předvedl pan Špáňa ze Šanova.

Hlavní program tvořila stanoviště s pohádkovými bytostmi z řad žáků SŠ, kde děti plnily různé úkoly formou her, soutěží a zábavy. Například u vodníků děti lovením zachraňovaly neposedné dušičky. U Perníkové chaloupky pomocí větších oblázků našly cestu zpět domů.

U čertů měly skákání přes švihadlo nebo v pytlích. U víly házení míčků na cíl atd. Mezi pohádkovými bytostmi nechyběla čarodějka Zloba, princezna s princem, Karkulka s myslivcem apod. Děti dostaly za odměnu pěkné dárky se sladkostmi. Pro všechny návštěvníky svátečního dne bylo připraveno opékání vuřtu a možnost koupit si něco sladkého navíc.

I přes střídavé počasí, kdy nám vysvitlo sluníčko a záhy nás ofoukl vítr, jsme si celé dopoledne všichni užili s úsměvem a radostí.

 

Děkujeme sponzorům, bez kterých by tento den nebyl tak pestrý.

Sponzoři:  

Apetitto Šnajdr – Plzeň, Obec Švihov

Autostop Rakovník, Obec Oráčov

Gastroplus Louny, Prodejna Vito - Jesenice

Lékarna Jesenice, Singer s.r.o. - Jesenice

Město Jesenice, Štěňuk Jiří - Tuřany

Obec Krty, Železářství Kadlecová - Jesenice

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

 

                                                                                                             Bc. Marie Poláková

 

    

    

 

 

Divadlo na Vinohradech uvedlo slavné dílo Nikolaje Vasiljeviče Gogola, Revizor. Satirickou komedii o úplatkářství, prospěchářství úředníků. Příběh mladého úředníka Chlestakova, který prohrál v kartách všechny peníze a ubytuje se v malém městečku v hostinci. Do děje vstupuje poštmistr, který z dlouhé chvíle rozlepuje cizí dopisy, z kterých se dozví, že městečko navštíví nebo navštívil revizor. Vtipná zápletka se roztáčí. Poštmistr informuje „kamarády“ úředníky. Není ten ubytovaný v hostinci právě onen revizor? Revize musí být bez chyb, co se musí udělat? Podplatíme ho. Chlestakov je zpočátku v rozpacích, proč se najednou všichni k němu chovají s úctou. Nakonec využije situace, a nabízené “půjčky“ přijímá. Jak to dopadlo, už víme.

Představení se nám líbilo a těšíme se na další skvělé zážitky v příštím školním roce.

PhDr. Jitka Donátová

     

Projektový den v DM  -  Armáda České republiky

Ve čtvrtek 12. května se v domově mládeže uskutečnil projektový den, při kterém se žáci seznámili s vybavením armády České republiky a seznámili se s základními postupy v případě mimořádné události. Navštívil nás odborník z praxe desátník Karel Horák, který si odpolední program rozdělil do několika bloků.

Žáci si prohlédli a vyzkoušeli balistickou vestu (odlehčenou verzi pro posádky), balistickou helmu s portem na noční vidění a s postranními rýhy na sluchátka, opasek, plynovou masku, vojenský batoh s výbavou pro přežití v přírodě, vojenské spacáky a tzv. „žďáráky“ (nepromokavé převleky na spacáky). Žáci byli seznámeni s obsahem lékárničky a s postupem v případě zranění vojáka v polních podmínkách (polní nemocnice, ošetřovna). Procvičili si běh s vojenskou výbavou a vykopali okop pro ležícího střelce. Také se naučili přefiltrovat vodu z potoka tak, aby byla pitná a zkusili si rozdělat oheň v přírodě za ztížených podmínek.

Žáci se aktivně zapojovali do diskusí, vyzkoušeli si své praktické dovednosti. Společně s pedagogem hodnotili toto setkání s odborníkem jako velmi přínosné a zajímavé, získali spoustu nových a pro ně užitečných informací. Velice kladně byl hodnocen milý a příjemný přístup desátníka Karla Horáka k žákům. 

      

          

        

 

Libuše Šmausová

 

hrazeno z projektu INOVACE IV

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016856

V pátek 20.5.2022 se do školy dostavil odborník z praxe, pan Jan Tajbl, který se prakticky celý svůj život věnuje zemědělské činnosti a zároveň je i členem Agrární komory. Žákům zemědělských oborů v rámci Projektového dne ve škole vytvořil prezentaci na téma Zemědělství, jenž doplnil o odborný výklad a „oživil“ ji příklady ze své dlouholeté praxe. První část přednášky zaměřil na rostlinnou a živočišnou výrobu, na pěstování zemědělských plodin, zemědělské stavby, na krmení, ošetřování a péči o hospodářská zvířata. Ve druhé části přednášky žáky seznámil s mechanizací využívanou při základním zpracování a předseťové  přípravě půdy, dále s mechanizaci při ošetřování rostlin během vegetace, při a po sklizni.

Celá přednáška trvala čtyři hodiny. Žáci se při ní aktivně zapojovali. Na dotazy přednášejícího většinou znali správnou odpověď, což on hodnotil velmi kladně. V diskusi pokládali přednášejícímu dotazy, na které jim odpovídal. Zajímala je možnost vlastního podnikání, podmínky pro získání dotací pro mladé zemědělce,a jak postupovat, budou-li se po škole chtít uplatnit v zemědělském podniku. Přednáška byla pro studenty zajisté přínosem. Díky ní, a hlavně příkladům z praxe si žáci zopakovali a upevnili své vědomosti.

 

Jana Konopásková

Podkategorie