Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Obrzek info

Obrzek info

KLIKNĚTE

Obrzek info

Primární prevence – Posilování právního vědomí a Bezpečný internet a kyberšikana


V pondělí a v úterý 23. a 24. května 2022 měli žáci prvních ročníků možnost pokračovat v projektových dnech s Ing. Ivanem Spálenským a navázat tak na setkání z listopadu 2021.

Se skupinou se pracovalo v třídních kolektivech za použití interaktivních a prožitkových technik, sociálně psychologických her, výkladu, řízené diskuze a zpětné vazby.

Součástí programu byl také posun ve vztazích, které se od minule dále vyvíjejí ve vzájemný respekt a toleranci ve třídách i na soc. sítích. Vzhledem k tomu, že v dubnu proběhl ve škole projektový den Právní vědomí v souvislosti s rizikovým chováním s Policií ČR npor. Bc. Hanou Martinovskou, vedoucí obvodního oddělení Jesenice, bylo toto navazující pokračování zcela na místě.

Žáky toto téma zaujalo a proto věřím, že v budoucnu se uskuteční ještě další mnohá setkání, protože zajímavých témat z oblasti primární prevence je opravdu mnoho.

                                                                                                                                                                                                      Mgr. Markéta Uhrová

Obrzek info

Divadelní představení LIPANY

Dne 28. 4. 2022 jsme s Klubem mladého diváka vyjeli na další plánované představení. Nejdříve jsme navštívili Muzeum Smyslů. Víte, kolik máme smyslů? My už to víme. Žáci si procvičili zrak, hmat, čich, sluch. Odvážnější si vyzkoušeli
i bolest na fakírském lůžku. Nedílnou součástí našich smyslů je i představivost, fantazie a vnímání. Plni zážitku jsme putovali dál.

 

Procházkou přes Václavské náměstí jsme došli do divadla Minor, kde jsme zhlédli představení Lipany. Hra se odehrávala
v 15. století, kdy vrcholily husitské války. Ústřední postavou byl  husita Jan Tlamka a jeho žena Marie. Celá hra byla doprovázena dvěma vypravěči a skupinou čtyř muzikantů. Hloubku představení vidíme v lehké ovlivnitelnosti člověka, ‚Janku pojď s námi‘. Hledání Království nebeského, co to je? Každý jedinec ho celý život hledá, a ptá se, to je ono? V představení vidíme i sociální stránku - dva lidé, kteří se odcizují. Válka a nepokoje vše mění. Sílu utrpení při ztrátě nejbližších, ale i znovunalezení společné cesty. Život je jako houpačka. Kapku znovunalezeného štěstí opět zastíní bolest, když milovaná osoba umírá. Byl to příjemný divadelní zážitek a těšíme se na další výpravu. 

 

PhDr. Jitka Donátová

Podkategorie