Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Školní statek Rakovník 2022


Žáci oborů Zemědělec – farmář a Zemědělské práce si každoročně plní část odborného výcviku v areálu Školního statku Rakovník, kde se učí péči o hospodářská zvířata. Nejinak tomu bylo i letos v době od 14. března do 30. dubna 2022. Studenti byli rozděleni do 2 skupin, které se na statku vždy po týdnu střídaly. Po příjezdu na školní statek učitel zadal žákům činnost, kterou budou během dne vykonávat, poučil je o bezpečnosti při práci. Studenti se během odborného výcviku seznámili se zásadami bezpečnosti při práci se zvířaty, voděním, postrojováním a krmením jednotlivých kategorií zvířat. Žáci byli obeznámeni se stájovou evidencí i zemědělskou mechanizací, s ošetřením telat, selat, ovcí a koz po narození včetně ošetření jejich matek. Součástí výcviku se žáci naučili ošetřovat, napájet a krmit telata, selata, jalovice, krávy, ovce, kozy a koně – tato zvířata jsou ustájená v porodních, individuálních či skupinových boxech. Během výcviku si žáci vyzkoušeli dojení v rybinové stacionární dojírně, včetně následného úklidu a dezinfekce, ošetřili mléko po nadojení. Pomáhali při skrývce siláže a senáže, s ostatními úklidovými pracemi jak ve stáji, tak i v celém statku. Dále asistovali při tetování a kastraci selat, inseminaci a sonografickém vyšetření krav. Žákům se během odborného výcviku věnovali nejen učitelé odborného výcviku, ale i zaměstnanci školního statku, kteří se je snažili seznámit s ošetřovatelskou, chovatelskou i plemenářskou činností a chodem statku. Za jejich přístup, trpělivost a péči jim děkujeme. Závěrem lze říci, že žáci při odborném výcviku pracovali individuálně, skupinově. Vždy se snažili podat co možná nejlepší výkon. Věřím, že nabyté znalosti žáci zúročí nejen u závěrečných zkoušek.

 

Jana Konopásková