Studijní obory

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Zahradník - florista

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kód oboru: 41-52-H/01
ŠVP: Zahradník - florista
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Zakončení: závěrečná zkouška
Délka studia: 3 roky
Přijímací zkouška: ne
Počet přijímaných žáků: 24
Žákům je poskytována podpora z rozpočtu Středočeského kraje.

Řidičský průkaz: zdarma traktor a osobní automobil 

Obor je určený pro absolventy základních škol. Jedná se o atraktivní učební obor určený pro kreativní a manuálně zručné chlapce a dívky, kteří mají rádi přírodu a chtějí se věnovat pěstování rostlin pro krásu i užitek. Je variantou oboru Zahradník a specializuje se více na kreativní oblast v zahradnické výrobě, aranžování a výzdobu interiérů i exteriérů k různým příležitostem, vázání nejrůznějších floristických dekorací, kytic, věnců, příležitostných dekorací, výzdobu pro slavnostní příležitosti, výstavy. 

Žáci prezentují výrobky na výstavách, při prodejních akcích, zúčastňují se odborných  soutěží, exkurzí. 

Obor vychází z osvojení základních poznatků oboru Zahradník s důrazem na zvládnutí floristických činností. Obsahuje odborné zahradnické práce při ošetřování rostlin a další speciální činnosti. K získávání odborných znalostí a dovedností je využívána školní zahrada, skleníky, včetně vytápěného skleníku, dílna odborného výcviku. Žáci se podílejí i na realizaci úprav zahrad a parků a v oblasti péče o veřejnou zeleň. 

V odborné výuce jsou zařazeny předměty Floristika, Květinářství, Zelinářství, Sadovnictví, Ovocnictví, Základy zahradnické výroby. Žáci mají možnost získat řidičské oprávnění skupin B a T. Významnou součástí zvládnutí učiva jsou floristické činnosti, vázání a aranžování živých i suchých květin. Žáci si osvojují také ekonomické znalosti a dovednosti k vlastnímu podnikání, a to prostřednictvím předmětů ekonomika, Základy podnikání, a kroužku Fiktivní firmy. Žáci prezentují školu v odborných soutěžích a při prodeji výrobků.

Absolventi najdou široké  uplatnění v zahradnických provozech květinářské, zelinářské a ovocnářské výroby, v květinářských prodejnách, dále v oboru tvorby, úpravy a údržby zahrad, sadů, parků a veřejné zeleně. Absolventi mohou pracovat jako aranžéři květin a prodavači nebo mohou po získání praxe soukromě podnikat.