Studijní obory

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

  • Chceš mít práci, která nemůže být nikdy jednotvárná a je v souladu s přírodou?
  • Zajímá tě příroda a péče o zvířata?
  • Baví tě opravovat mechanizaci, chceš více rozumět strojům?
  • Chceš získat řidičská oprávnění a další kurzy zdarma?
  • Chceš si tak zajistit širší výběr pracovního uplatnění? 

 

Tak právě pro tebe je správnou volbou obor

Zemědělec – farmář

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kód oboru: 41-51-H/01
ŠVP: Zemědělec – farmář
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Zakončení studia: závěrečná zkouška
Délka studia: 3 roky
Přijímací zkouška: ne
Počet přijímaných žáků: 24
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Možnost dalšího studia : SOŠ - nástavbové studium
Žákům je poskytována podpora z rozpočtu Středočeského kraje.

Řidičský průkaz: zdarma traktor a nákladní automobil, osobní automobil s příplatkem 

Obor je určený pro absolventy základních škol. Žáci oboru Zemědělec - farmář se seznamují s technologickými postupy jak v rostlinné, tak v živočišné výrobě. Učí se rozumět zvířatům i rostlinám tak, aby jim dokázali zajistit co nejlepší životní podmínky a tím dosáhli co nejlepších hospodářských výsledků. Během studia si osvojují pracovní postupy při zakládání a ošetřování hospodářských plodin, sklizni a posklizňových úpravách, použití hnojiv a mechanizace. V živočišné výrobě se učí o všech druzích hospodářských zvířat, včetně koní, jejich chovu a péči o ně. Ve výuce je zvláště kladen důraz na práci s mechanizací. Žáci se učí odborně nejen obsluhovat, ale také opravovat a seřizovat mechanizační prostředky, které se v rostlinné a živočišné výrobě používají. Součástí odborného studia je získávání ekonomických znalostí a dovedností k vlastnímu podnikání v rámci předmětů Ekonomika a Základy podnikání. 

Odborná složka výuky se opírá o předměty Pěstování rostlin, Chov zvířat, Stroje a zařízení, Strojnictví, Motorová vozidla. Během studia žáci absolvují kurz k získání řidičského oprávnění skupiny B, T a C. V případě zájmu mohou žáci absolvovat kurz svařování v ochranné atmosféře. 

Absolventi oboru najdou uplatnění v zemědělské prvovýrobě a službách pro zemědělství, vykonávají činnosti související s pěstováním rostlin a chovem zvířat, uplatňují se při obsluze a údržbě zemědělské techniky. Mohou se dále uplatnit v oblasti agroturistiky a péče o krajinu, při pěstování a zpracování rostlinných a živočišných produktů v rámci zemědělského podniku, při opravárenských činnostech. Vzhledem k možnostem získání různých typů osvědčení se absolventi uplatní také v dopravě nebo v průmyslové výrobě jako řidiči a svářeči. Absolventi mohou dále pokračovat v nástavbovém studiu denní nebo dálkové formy na středních odborných školách.