Studijní obory

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

  • Zajímá tě příroda a ekologie?
  • Chceš se více dozvědět o květinách, stromech, keřích, o ovoci, zelenině?
  • Baví tě pracovat na zahradě, pečovat o rostliny?
  • Chceš se naučit, jak navrhnout a realizovat zahradu, zvolit vhodnou výsadbu?
  • Baví tě aranžování a tvoření rostlinných dekorací, výzdoba interiérů k různým příležitostem?  
  • Chceš se naučit základům prodeje, prezentace firmy a komunikace se zákazníkem?
  • Baví tě malá mechanizace, její obsluha a údržba? 
  • Chceš mít práci, při které budeš současně i relaxovat? 

Pak  pro tebe je správnou volbou obor

Zahradník

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kód oboru: 41-52-H/01
ŠVP: Zahradník 
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Zakončení: závěrečná zkouška
Délka studia: 3 roky
Přijímací zkouška: ne
Počet přijímaných žáků: 24
Žákům je poskytována podpora z rozpočtu Středočeského kraje.

Řidičský průkaz: zdarma traktor a osobní automobil 

         Obor je určený pro absolventy základních škol. Jedná se o velmi oblíbený a atraktivní učební obor určený pro kreativní a manuálně zručné chlapce a dívky, kteří mají rádi přírodu a chtějí se věnovat pěstování rostlin pro krásu i užitek. Během studia si žáci osvojují poznatky z hlavních oborů zahradnické výroby - květinářství, zelinářství, sadovnictví, ovocnictví a floristika. Žáci se učí všechny odborné zahradnické práce, které budou vykonávat při ošetřování rostlin a další speciální činnosti, jako je zakládání zahrad a parků a tvorba sadovnické dokumentace. Žáci zvládají výsadbu různých druhů dřevin, založení trávníků, cest, jezírek a krajinářskou úpravu. K získávání odborných znalostí a dovedností je využívána školní zahrada, skleníky. Největší skleník je vytápěný a slouží k přezimování matečních rostlin, ze kterých se množí hrnkové a balkónové rostliny. Dále zde žáci vysévají letničky, trvalky a zeleninu. Další dva menší skleníky jsou studené a slouží k rychlení a pěstování zeleniny. Během odborného výcviku se žáci také učí obsluhovat zahradnickou mechanizaci a podílejí se na realizaci úprav zahrad a parků v oblasti péče o veřejnou zeleň. 

V odborné výuce jsou zařazeny předměty Květinářství, Zelinářství, Sadovnictví, Ovocnictví, Zahradnické stroje a zařízení. Žáci mají možnost získat řidičské oprávnění skupin B a T. Významnou součástí zvládnutí učiva jsou floristické činnosti, vázání a aranžování živých i suchých květin. Žáci si osvojují také ekonomické znalosti a dovednosti k vlastnímu podnikání, a to prostřednictvím předmětů ekonomika, Základy podnikání, a kroužku Fiktivní firmy. Žáci prezentují školu v odborných soutěžích a při prodeji výrobků.

Absolventi najdou široké  uplatnění v zahradnických provozech květinářské, zelinářské a ovocnářské výroby, dále v oboru tvorby, úpravy a údržby zahrad, sadů, parků a veřejné zeleně. Absolventi mohou pracovat jako aranžéři květin a prodavači nebo mohou po získání praxe soukromě podnikat.