Studijní obory

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

  • Varianta oboru Zemědělec-farmář pro absolventy speciálních škol

Zemědělské práce - farmářské práce

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kód oboru: 41-51-E/01
ŠVP: Zemědělské práce – farmářské práce
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Zakončení studia: závěrečná zkouška 
Délka studia: 3 roky
Přijímací zkouška: ne
Počet přijímaných žáků: 14
Žákům je poskytována podpora z rozpočtu Středočeského kraje.

Řidičský průkaz: zdarma traktor, nákladní automobil, za příplatek osobní automobil 

Tento obor je určený pro absolventy speciálních škol. Žáci se během studia připravují pro práce spojené s provozem zemědělské farmy, a to v rostlinné i živočišné oblasti a pro práce s mechanizačními prostředky. Učí se rozumět hospodářským zvířatům i rostlinám tak, aby v zemědělské produkci dosáhli co nejlepších výnosů. Žáci se seznamují se zemědělskou technikou, učí se nejen obsluhovat, ale také seřizovat a opravovat stroje, traktory a další mechanizační prostředky používané v zemědělství a dopravě. Odborný výcvik žáci konají v zařízeních školy a na jejích pozemcích. 

Odborná složka výuky se opírá o předměty Pěstování rostlin, Chov zvířat, Ekologie, Stroje a zařízení, Motorová vozidla. Odborný výcvik probíhá nejen na odborném pracovišti školy, ale také v zemědělských zařízeních mimo školu. V případě zájmu mohou žáci absolvovat kurz svařování v ochranné atmosféře. 

Absolventi oboru Zemědělské práce nacházejí uplatnění jako pracovníci v zemědělských podnicích, vykonávají činnosti související s pěstováním rostlin a chovem zvířat, uplatňují se při obsluze a údržbě zemědělské techniky nejen v oblasti zemědělské výroby, ale také v oblasti služeb a dopravy.