Studijní obory

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

  • Varianta oboru Cukrář pro absolventy zvláštnch škol

Potravinářská výroba - cukrářské práce

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kód oboru : 29-54-E/01
ŠVP: Cukrářské práce
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Zakončení: závěrečná zkouška
Délka studia: 3 roky
Přijímací zkouška: ne
Počet přijímaných žáků: 14
Žákům je poskytována podpora z rozpočtu Středočeského kraje.

Tento obor je určen pro absolventy speciálních škol. Žáci se v průběhu studia seznamují se základními postupy zpracování základních surovin, přísad a výroby různých druhů cukrářských těst, hmot, náplní, krémů a polev. Učí se zhotovovat cukrářské polotovary i hotové výrobky a vykonávat jednoduché práce při přípravě, vážení a měření surovin, jejich skladování a uchování. Kromě vlastní výroby cukrářských výrobků si osvojují také techniky tvarování, zdobení a modelování výrobků, výrobu restauračních moučníků a zmrzlin. Dále se seznámí s obsluhou, strojů a zařízení používaných v cukrářské výrobě. Žáci se účastní odborných výstav, exkurzí do výrobních podniků, velkoobchodů a cukráren a také odborných soutěží. Své výrobky mají možnost prezentovat na prodejních a tematicky zaměřených výstavách. 

Odborný výcvik je hlavní náplní studia a probíhá v moderně vybavených cukrářských dílnách školy.

Odborná výuka je podobně jako u oboru Cukrář zaměřena na technologii, cukrářské suroviny, odborné kreslení, výrobní stroje a zařízení, odbyt a prodej výrobků. 

Absolventi těchto oborů se uplatní v cukrářských výrobních provozovnách, cukrárnách a pekárnách při výrobě potravinářských a cukrářských výrobků, jemného i trvanlivého pečiva, korpusů a jiných polotovarů. Uplatnění najdou také v dalších odvětvích potravinářském průmyslu.