Studijní obory

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

  • Zaujal tě obor Sociální činnost, ale obáváš se, že nezvládneš maturitu?

Pak je zde pro tebe jednodušší varianta oboru sociální činnost

Ošetřovatel / ošetřovatelka

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU                               

Kód oboru: 53-41-H/01
ŠVP: Ošetřovatel
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 
Zakončení studia: závěrečná zkouška
Délka studia: 3 roky
Přijímací zkoušky: ne
Počet přijímaných žáků: 24
Možnost dalšího studia: SOŠ - nástavbové studium
Žákům je poskytována podpora z rozpočtu Středočeského kraje.

Studium oboru Ošetřovatel je alternativou oboru Sociální činnost, a to s výučním listem. Připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním přímé ošetřovatelské péče v oblasti zdravotnictvích a sociálních služeb. Žáci získávají vědomosti a dovednosti související s uspokojováním psychických, sociálních a biologických potřeb klientů v různých typech sociálních a zdravotnických zařízeních, při poskytování ústavní, ambulantní nebo terénní péče. Žáci jsou také připravováni k asistenci při určených diagnostických a léčebných výkonech. 

Absolventi učebního oboru ošetřovatel mohou nalézt uplatnění ve státních a soukromých zdravotnických a sociálních zařízeních, např. v nemocnicích, domovech s pečovatelskou službou, ústavech sociální péče či v domovech pro seniory, mohou také zajišťovat domácí ošetřovatelskou péči. Vzhledem k demografickému vývoji a současnému nedostatku pracovníků v oblasti sociálních a zdravotnických služeb je zřejmé, že o absolventy tohoto oboru bude stále větší zájem. Během studia žáci pobírají měsíční stipendium.

V odborné výuce se žáci vzdělávají v oblasti ošetřovatelské péče, klinické propedeutiky, první pomoci, somatologie, hygieny, psychologie a komunikace. Výuka je zaměřena na rozvoj profesních a komunikačních dovedností, profesní etiku a empatii. Odborný výcvik probíhá v prvním ročníku ve škole v odborně vybavené učebně, ve vyšších ročnících pak na smluvních pracovištích - nemocnice, domovy pro různé typy klientů, pečovatelské domy aj.

Absolventi mohou dále pokračovat v nástavbovém studiu na středních odborných školách, zejména v sociálních a zdravotnických oborech.