Studijní obory

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

  • Varianta oboru Zahradník pro absolventy speciálních škol

Zahradnické práce

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kód oboru : 41-52-E/01
ŠVP: Zahradnické práce
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Zakončení: závěrečná zkouška
Délka studia: 3 roky
Přijímací zkouška: ne
Počet přijímaných žáků: 14
Žákům je poskytována podpora z rozpočtu Středočeského kraje.

Řidičský průkaz: zdarma traktor

Tento obor je určený pro absolventy speciálních škol. Základem studia je zvládnutí pěstování všech druhů rostlin, od květin přes ovoce, zeleninu až po okrasné dřeviny. Žáci si tedy osvojují poznatky ze čtyř hlavních oborů zahradnické výroby - květinářství, zelinářství, sadovnictví a ovocnictví. Žáci se učí všechny odborné zahradnické práce, které budou vykonávat při ošetřování rostlin, jako jsou množení rostlin, řez ovocných a okrasných dřevin, zálivka, hnojení, ochrana rostlin proti chorobám a škůdcům a další odborné činnosti. Kromě toho se žáci seznamují také s údržbou a obsluhou zahradnické mechanizace nebo aranžováním květin pro interiéry i exteriéry. Odborných výcvik probíhá v areálu školní zahrady, kde se nacházejí tři skleníky a ve školní dílně. 

Odborná složka výuky vychází z předmětů květinářství, zelinářství, sadovnictví, ovocnictví, zahradnické stroje a zařízení, základy botaniky a základy zahradnické produkce. Součástí přípravy žáků je práce s veškerou malou zahradnickou mechanizací. V případě zájmu mají žáci možnost získat řidičské oprávnění skupin A, B a T. Součástí studia jsou odborné exkurze, výstavy, prezentační a prodejní akce. 

Absolventi oboru Zahradnické práce nacházejí uplatnění jako pracovníci ve všech typech zahradnických podniků specializovaných na květinářskou, zelinářskou nebo ovocnářskou výrobu, vykonávají činnosti související s ošetřováním rostlin, péčí a údržbou o veřejnou i soukromou okrasnou zeleň. Dále se mohou také uplatnit v oblasti služeb.