Aktuality

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

 • PDF
 • Tisk

1) Povinnost nosit roušky

Od 18.9.2020 do odvolání se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (rouška, respirátor, šátek) ve všech prostorech školy.

2) Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID-19 pro školy - příloha

 

Informace pro žáky 1. a 2. ročníků

 • PDF
 • Tisk

Od 1. června je možná realizace odborného výcviku na středních školách (pro žáky dobrovolné) a jízdy autoškoly

Od 8. června možnost realizace občasných vzdělávacích aktivit (konzultací a třídnických hodin) pro žáky středních škol, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) ze strany školy, přičemž jsou zohledněny konkrétní personální, materiálních a prostorové podmínky školy,

Každý žák zváží, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Účast žáků je dobrovolná.

Současně bude probíhat on-line výuka.

PŘÍLOHY:

1) HARMONOGRAM KONZULTACÍ

2) ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

3) ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY

4) POKYN K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENY A PROVOZU

5) HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Aktualizováno Pátek, 05 Červen 2020 22:17

 

Hodnocení žáků ve 2. pololetí 2019/2020

 • PDF
 • Tisk
 

Závěrečné zkoušky 2019/2020

 • PDF
 • Tisk

Legislativa, metodika:

 

Aktuální informace k provozu školy, hygienické pokyny, závěrečné zkoušky

 • PDF
 • Tisk

Aktualizováno Pondělí, 18 Květen 2020 23:14

 

Aktuální informace k provozu domova mládeže

 • PDF
 • Tisk
 

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2020/2021

 • PDF
 • Tisk

Zveřejňujeme seznam přijatých žáků pro školní rok 2020/2021.

Aktualizováno Pondělí, 27 Duben 2020 01:19

 

Informace k ukončování vzdělávání ve školním roce 2019/2020

 • PDF
 • Tisk

S ohledem k aktuální situací představilo MŠMT plán, jak by mohly proběhnout jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění žákům vrátit se do škol, v případě maturity a závěrečných zkoušek jsou zvažovány varianty:

 • za přítomnosti žáků - 21 dní po otevření středních škol, ředitel školy neprodleně po oznámení o otevření středních škol stanoví termíny konání závěrečné zkoušky
 • náhradní způsob - pokud nebude k 1.6.2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středních školách, škola vytvoří hodnocení založené na známkách z vysvědčení a vystaví vysvědčení o závěrečné zkoušce, nejpozději do 30.6.2020. Ředitel školy neprodleně po té, co bude zřejmé, že střední školy nebudou znovuotevřeny do 1.6.2020, zveřejní způsob provedení vykonání ZZ náhradním způsobem. Žáky, kteří nebyli za 1. pololetí hodnoceni nebo neprospěli, informuje o podmínkách komisionálního přezkušení, které může probíhat od d 2.6.2020.

Odkazy:

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

Informace k novému zákonu

Schéma závěrečné zkoušky

Aktualizováno Čtvrtek, 02 Duben 2020 17:36

 

Kontaktní formulář pro vaše dotazy

 • PDF
 • Tisk

Pro snadnější možnost kontaktování školy ve věci řešení vašich dotazů a problémů v současné složité situaci jsme pro vás připravili jednoduchý kontaktní formulář.

Aktualizováno Čtvrtek, 19 Březen 2020 21:54

 

Fotosoutěž pro žáky školy

 • PDF
 • Tisk

VYHLÁŠENÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE PRO ŽÁKY ŠKOLY- JARO 2020 - 3. ročník trochu jinak

I v této náročné době lze vnímat krásu a pozitivní energii kolem sebe - foťte zajímavé detaily, objekty, okamžiky a vlastní postřehy vztahující se k ročnímu období a k životě ve společnosti a pak posílejte své snímky dle vyhlášených propozic.

Aktualizováno Úterý, 17 Březen 2020 17:08

 

Oznámení pro cizí strávníky

 • PDF
 • Tisk

S účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.
Prodej (výdej) jídla ve školní jídelně bude probíhat bez vstupu do vnitřních prostor Školní jídelny. Odběr jídlonosičů a jejich výdej s jídlem bude organizován přes vstupní dveře prostřednictvím zaměstnance Školní jídelny.

Doba výdeje nezměněna, tzn. v době od 11:00 do 11:30 hod.

Opatření souvisí s usnesením Vlády ČR ze dne 15. března č. 215, o přijetí krizového opatření, a usnesením ze dne 14. března 2020 č. 211, o přijetí krizového opatření, které zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou zaměstnaneckého stravování.

Zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb, např. prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny.

Prosíme o dodržení odstupu mezi osobami alespoň 2 m a neshlukování se před vchodem.

Děkujeme za pochopení.

Pro platbu za stravování prosím využívejte hlavní vchod z Žatecké ul., prostřednictvím zvonění na kancelář v době úředních hodin: pondělí a středa 9:00 – 12:00 hod., na konci daného měsíce.

Aktualizováno Pondělí, 16 Březen 2020 22:27

 

Strana 1 z 5