Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodinyDne 2. 3. 2022 se žáci oborů Zemědělec – farmář a Zemědělské práce ze tříd 1. ZZO, 2. OZ, 1. CZP, 2. CZP a 3. CZP zúčastnili projektového dne, který probíhal formou prohlídky provozů Bílovské zemědělské a.s. se sídlem v Potvorově. Odborníkem z praxe, který prohlídku vedl, byl Ing. Hubka, jeden z vedoucích pracovníků zemědělské společnosti.

 V úvodní části byli žáci seznámeni s činnostmi v rostlinné výrobě a posklizňové lince. Žáci se pak rozdělili do skupin a odebírali vzorky uskladněného obilí. Na odebraném vzorku prováděli kontrolu čistoty a pomocí přístroje měřili vlhkost. Na závěr činnosti porovnávali zjištěné údaje s parametry, které jsou určené pro uskladnění obilnin.

 V další části byli žáci seznámeni s chovem holštýnského skotu, navštívili moderní vzdušnou stáj, kde jim byl na příkladech popsán způsob ustájení, krmení a čištění stáje. Žáci se poté přesunuli do prostor moderní dojírny, kde odborník z praxe vysvětlil postup dojení, sledované parametry mléka a hygienické požadavky. Ve vnějších prostorách si žáci prohlédli sklady krmiv a prováděli poznávání jednotlivých druhů.

 V závěrečné části prohlídky navštívili žáci bioplynovou stanici, která vyrábí elektrickou energii a jako vedlejší produkt vytápí domy v blízké obci.

Kladně bylo hodnoceno motivování žáků k uplatnění v zemědělském oboru, zařazování témat a uvádění praktických příkladů, které lze propojit s teoretickou i praktickou výukou odborných předmětů.

 

Petr Vaněk

 

hrazeno z projektu INOVACE IV

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016856
Název: Projektový den mimo Střední školu

 

V úterý 8.března 2022 se v domově mládeže uskutečnil projektový den „Prevence rizikového
chování a mimořádné události“. Navštívil nás odborník z praxe, profesionální hasič z požární stanice
Rakovník. Připravil si pro žáky poutavou přednášku. Seznámili se s novými informacemi, které mohou
využít v běžném životě. Žáci tento projektový den s odborníkem hodnotili jako příjemně strávený čas
se spoustou nových, zajímavých a užitečných informací.

Bc. Jiřina Mourová – vychovatelka DM

 Hrazeno z projektu INOVACE IV, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016856

Obrzek info

 

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení.

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou,
do oborů vzdělání s výučním listem.

Termín pro podání přihlášky je 1. března 2022, na adresu školy školy nebo osobně do sekretariátu.

Tiskopis přihlášky najdete ZDE

Celkové informace k přijímacímu řízení ZDE

Informace pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami ZDE

Základní škola vydá do 15. března zápisový lístek. 22. 4. 2022 budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

V případě kladného výsledku odevzdáním zápisového lístku potvrdíte svůj záměr se v daném oboru vzdělávat. Zápisový lístek odevzdejte do 10 dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

 

Obrzek info

Dny dveří dokořán proběhnou v termínech 3. února 2022 a 13. dubna 2022. 

Školu můžete navštívit od 13.00 hod. do 17.00 hod.

V době návštěvy školy vyžadujeme zakrytí dýchacích cest respirátorem.

 

Podkategorie