Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Dne 14. 5. 2024 proběhl naposledy v letošním školním roce KMD v divadle Studio Dva, kde jsme měli možnost vidět představení Věra. Ironická komedie, příběh o výsluní a pádu ambiciózní majitelky castingové agentury. Ambiciózní Věra, která kariéře obětovala rodinu. Profesionální úspěch umístila na první místo, čímž posunula dozadu obyčejné rodinné štěstí. Věra má ale pádnou výmluvu pro svůj život – není to totiž ona, kdo trpí cynismem, nýbrž samotná dnešní doba. A tak se i ona stává obětí přehnaných ambicí, krachu osobního života, alkoholové závislosti. Představení se nám velmi líbilo, těšíme se další skvělé divadelní zážitky v příštím roce. 

                                                                                                                                                                                             PhDr. Jitka Donátová

Obrzek info

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 naleznete v tomto odkazu: Seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2024/2025

Ve čtvrtek dne 9. 5. 2024 proběhla exkurze Domova seniorů v Novém Strašecí, který poskytuje dvě sociální služby Domov pro seniory a Domov pro osoby se zvláštním režimem - Domov Pohoda a Domov Oáza. Domov poskytuje poradenství v oblasti sociálních a ošetřovatelských služeb. Klientům jsou nabízené různé aktivity, výlety, trénování paměti. Exkurze se zúčastnili žáci prvního a druhého ročníku oboru Ošetřovatel/ka. Cílem akce bylo získání povědomí o práci v sociálních službách u klientů seniorského věku a klientů s různým druhem demence.    
Děkujeme zaměstnancům a klientům domova za ochotu a čas, který nám věnovali. Těšíme se na další spolupráci.

                                                                                                                                                                                             PhDr. Jitka Donátová

Dne 16. dubna 2024 navštívil domov mládeže střední školy pracovník Muzea Policie ČR npor. v. Bc. Jan Holub, který seznámil žáky s vývojem bezpečnostních složek na našem území v letech 1918 – 1938. Studenti se dozvěděli, jaký byl rozdíl mezi policií a četnictvem, jaké byly jejich prioritní úkoly, na jaké složky se dělily a jaká byla jejich výstroj a výzbroj. Beseda byla doplněna i ukázkami jednotlivých kusů výzbroje a výstroje ze sbírek Muzea Policie ČR. Především chlapci měli velký zájem si jednotlivé zbraně vzít do rukou a někteří zájemci měli možnost vyzkoušet si dobové stejnokroje, které jim velmi slušely, a jak dokladují fotografie, tak chlapci by mohli nastoupit jako komparzisté do historických filmů. Beseda zaujala především značnou část chlapecké části publika a nezbývá, než se těšit na další tradiční spolupráci s Muzeem Policie ČR při výchově mladé generace.

                                                                                                                                                                                                           René Černý

Podkategorie