Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Dne 5. 12. 2022 nás navštívil bývalý policista a tiskový mluvčí rakovnické policie, a mimo jiné i bývalý zaměstnanec naší školy pan René Černý, který je momentálně zaměstnancem Policejního muzea v Praze a pracuje na oddělení kulturně-výchovné vzdělávací činnosti. Přislíbil nám přednášku pro žáky střední školy v rámci primární prevence na téma „Závislosti a jejich důsledky“. Žáci byli rozděleni do několika skupin během dopoledního i odpoledního vyučování. Přednášky se zúčastnily první, druhé i třetí ročníky. Pan Černý seznámil skupiny žáků s jednotlivými druhy závislostí a jejich důsledky, které mají dopad na duševní i tělesné zdraví. Zmínil se také o negativních dopadech závislostí na vztazích v rodinném prostředí a v prostředí blízkých lidí samotných závislých jedinců. Přiblížením této problematiky posloužilo mnoho příkladů z praxe samotného pana Černého. Přednášku žáci poslouchali se zaujetím a budeme rádi, když se bude moci uskutečnit další přednáška třeba i na jiné téma z oblasti primární prevence.

                                                                                                                                                                                        Mgr. Renáta Jílková, ZŘŠ

Začalo nám adventní období a spolu s ním i tradiční předvánoční akce. Jednou z nich je Advent v muzeu, kterou pořádá Vlastivědné muzeum v Jesenici. Akce proběhla v sobotu 26. listopadu a byla zaměřena na předvánoční prodej široké škály výrobků – svícnů, šperků, ručně vyráběných ozdob a v neposlední řadě jsme mohli ochutnat něco málo z dobrot v podobě jídla i pití. Naše škola se měla možnost prezentovat prostřednictvím výrobků žáků základní i střední školy.  Návštěvníci si tak mohli zakoupit výtvarné výrobky a předměty z rukou žáků základní školy, dále byla příležitost koupit si něco sladkého v podobě zákusků z dílny učebního oboru Cukrář a nechyběly vánoční vazby, o které se postarali žáci z učebního oboru Zahradník. Zahradníci   mimo jiné také vyzdobili vstupní vestibul muzea. Celá akce probíhala v poklidné atmosféře, která byla provoněna blížícími se Vánocemi.

                                                                                                                                                                                        Mgr. Renáta Jílková, ZŘŠ

Dne 23. 11. 2022 se zaměstnanci a žáci naší školy účastnili prezentační výstavy škol na Obchodní akademii a Střední odborné škole generála Františka Fajtla v Lounech. Výstavu navštívili žáci z Loun i blízkého okolí. Zájem o naše učební obory byl velký. Úspěch slavily především obory Cukrář, Zemědělec – farmář, Ošetřovatel a především Zahradník – florista, který se prezentoval s výrobky s vánoční tématikou.

                                                                                                                                                                                             Mgr. Martina Trešlová

Dne 24. 11. 2022 se zaměstnanci a žákyně střední školy zúčastnili Výstavy vzdělávání na Obchodní akademii a Střední odborné škole zemědělské a ekologické v Žatci. Výstavy se zúčastnilo dalších 21 středních škol. Po zahájení nás v Aule budovy školy přivítal ředitel střední školy Mgr. Jiří Karas a zástupce ředitele Ing. Pavel Sekera. Od devíti hodin byla výstava oficiálně otevřena a navštívilo ji celkem 7 základních škol s žáky devátých ročníků ze Žatce a blízkého okolí. Dohromady prošlo výstavou přibližně 300 žáků. Zájem o naši školu byl velký, hlavně ze strany žáků se speciálně vzdělávacími potřebami.

                                                                                                                                                                                             Bc. Andrea Neradová

Podkategorie