Aktuálně
Žatecká 1 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Zastupitelstvo Středočeského kraje po projednání rozhodlo o sloučení ISŠ Jesenice a ZŠ a PrŠ Jesenice s účinností od 1.9.2021. Na přejímající organizaci ZŠ a PrŠ Jesenice, příspěvková organizace,  s určením nástupnické organizace MŠ, ZŠ a PrŠ Jesenice, název SŠ a ZŠ, příspěvková organizace přecházejí k tomuto datu v plném rozsahu práva a závazky slučované organizace ISŠ Jesenice, Žatecká 1, včetně práv a závazků vyplývajících z pracovněprávních vztahů.

Přílohou Usnesení zastupitelstva SK č. 024-05/2021/ZK ze dne 29.3.2021

Obrzek info

V sekci Závěrečné zkoušky zveřejňujeme řádné termíny závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021

Obrzek info

Na základě odst. IV  Opatření obecné povahy č.j. MŠMT-43073/2020-3 a v souladu s ust. § 184a písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla ředitelka školy o nekonání školní přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou a do nástavbového studia.

Odkazy