Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Zemědělská výstava Hadačka
Po dvou letech pandemie se opět dne 23. 6. 2022 od 9 hod. do 18 hod. konala zemědělská výstava na poli u Hadačky, které se zúčastnili i žáci naší školy oborů
Zemědělec - farmář a Zemědělské práce. Součástí výstavy byl chovatelský den, při němž jsme se seznámili s nejběžněji chovanými druhy hospodářských zvířat různých plemen. Následovala přehlídka polních pokusů, kde jsme porovnávali rozdíly v odrůdách pěstovaných plodin. Další naše kroky vedly k vystavenému zemědělskému a lesnickému nářadí, mechanizaci a ostatní technice. Některé vystavené kousky byly téměř historické, ale většina jich patřila k nejmodernější špičce. Stánky firem nabízejících služby, suroviny a jiné potřeby související se zemědělskou nebo lesnickou činnost a stánky s posezením a občerstvením, lemovaly okolí exponátů. Součástí celé akce byl doprovodný program, během něhož děti zhlédly dvě přehlídky, a to hodnocení kolekce chovu prasata hodnocení holštýnského skotu, dále agility - výcvik psů, soutěž v zemědělských dovednostech o ceny, dřevorubeckou show Eurojack a soutěž v ovládání traktoru. Akce se nám vydařila, počasí nám přálo, nálada byla dobrá. Žákům se na Hadačce líbilo, z většiny exponátů byli nadšeni, o čemž svědčily pozitivní ohlasy při závěrečné reflexi ve škole.

 

Konopásková Jana,
učitelka TV a OV

     

     

Jednotné závěrečné zkoušky 2022


Žáky třetích ročníků oborů Cukrář, Potravinářská výroba, Ošetřovatel, Zahradník a Zemědělské práce čekala v období od 31. 5. do 9. 6. závěrečná zkouška, jenž měla prověřit jejich znalosti, které během studia nabyli. Závěrečná zkouška byla složena ze tří samostatně klasifikovaných částí - z části písemné, praktické a ústní. Studenti měli možnost se na zkoušky připravit v hodinách teorie, při domácí přípravě, ale i v hodinách doučování, které pro ně zřídilo Ministerstvo školství ČR z důvodu v minulosti povinně zavedené distanční výuky. Bohužel ne všichni studenti ke zkouškám přistoupili zodpovědně. Celkově úspěšně složilo závěrečnou zkoušku 10 žáků, jeden žák prospěl s vyznamenáním. Nejen jemu, ale i všem ostatním úspěšným absolventům blahopřejeme. Slavnostní předání závěrečných vysvědčení a výučních listů se konalo ve středu 15. 6. 2022 od 9:30 hod. na Městském úřadu v Jesenici.

  

Jana Konopásková

Školní statek Rakovník 2022


Žáci oborů Zemědělec – farmář a Zemědělské práce si každoročně plní část odborného výcviku v areálu Školního statku Rakovník, kde se učí péči o hospodářská zvířata. Nejinak tomu bylo i letos v době od 14. března do 30. dubna 2022. Studenti byli rozděleni do 2 skupin, které se na statku vždy po týdnu střídaly. Po příjezdu na školní statek učitel zadal žákům činnost, kterou budou během dne vykonávat, poučil je o bezpečnosti při práci. Studenti se během odborného výcviku seznámili se zásadami bezpečnosti při práci se zvířaty, voděním, postrojováním a krmením jednotlivých kategorií zvířat. Žáci byli obeznámeni se stájovou evidencí i zemědělskou mechanizací, s ošetřením telat, selat, ovcí a koz po narození včetně ošetření jejich matek. Součástí výcviku se žáci naučili ošetřovat, napájet a krmit telata, selata, jalovice, krávy, ovce, kozy a koně – tato zvířata jsou ustájená v porodních, individuálních či skupinových boxech. Během výcviku si žáci vyzkoušeli dojení v rybinové stacionární dojírně, včetně následného úklidu a dezinfekce, ošetřili mléko po nadojení. Pomáhali při skrývce siláže a senáže, s ostatními úklidovými pracemi jak ve stáji, tak i v celém statku. Dále asistovali při tetování a kastraci selat, inseminaci a sonografickém vyšetření krav. Žákům se během odborného výcviku věnovali nejen učitelé odborného výcviku, ale i zaměstnanci školního statku, kteří se je snažili seznámit s ošetřovatelskou, chovatelskou i plemenářskou činností a chodem statku. Za jejich přístup, trpělivost a péči jim děkujeme. Závěrem lze říci, že žáci při odborném výcviku pracovali individuálně, skupinově. Vždy se snažili podat co možná nejlepší výkon. Věřím, že nabyté znalosti žáci zúročí nejen u závěrečných zkoušek.

 

Jana Konopásková

Dětský den

 

Program plný her a zábavy připravila SŠ a ZŠ Jesenice, p.o. Dětský den proběhl dne 29. 5. 2022 v areálu Domova mládeže.

Úsměv na tvářích dětí rozzářil klaun, který přivítal děti a jejich doprovod před vstupem do areálu DM. Rozdal dětem nejen úsměvy, ale i klaunské nosíky a soutěžní kartičky pro plnění úkolů.   

Zahájení proběhlo s veselým přivítáním malých návštěvníků, kde jsme také přivítali sponzory a aktéry doprovodného programu.

Úvodem vystoupili žákyně ZUŠ z Rakovníka a žáci ZŠ a SŠ z Jesenice, kteří nás svým krásným zpěvem roztančili a okouzlili. V doprovodném programu předvedli zásah u požáru hasiči z dětského sboru „Dobrovolných hasičů“ města Jesenice. Nechyběla i technika a hasičské vozy, které si mohli všichni prohlédnout. Celý den se mohly starší děti zúčastnit výcviku ZZS Středočeského kraje při neodkladné resuscitaci při ohrožení lidského života spojenou s prohlídkou sanitky. Pozvání také přijal pan René Černý z Muzea Policie České republiky, kde se děti staršího věku mohly seznámit s historií, vývojem a činností bezpečnostních sborů na území bývalého Československa od doby jeho vzniku po současnost s ukázkami historického vybavení policie. Nechyběla střelba z malorážky na terč, kterou připravili pořadatelé. Pěknou drezúru koně ve stylu westernu i s doprovodnou hudbou předvedl pan Špáňa ze Šanova.

Hlavní program tvořila stanoviště s pohádkovými bytostmi z řad žáků SŠ, kde děti plnily různé úkoly formou her, soutěží a zábavy. Například u vodníků děti lovením zachraňovaly neposedné dušičky. U Perníkové chaloupky pomocí větších oblázků našly cestu zpět domů.

U čertů měly skákání přes švihadlo nebo v pytlích. U víly házení míčků na cíl atd. Mezi pohádkovými bytostmi nechyběla čarodějka Zloba, princezna s princem, Karkulka s myslivcem apod. Děti dostaly za odměnu pěkné dárky se sladkostmi. Pro všechny návštěvníky svátečního dne bylo připraveno opékání vuřtu a možnost koupit si něco sladkého navíc.

I přes střídavé počasí, kdy nám vysvitlo sluníčko a záhy nás ofoukl vítr, jsme si celé dopoledne všichni užili s úsměvem a radostí.

 

Děkujeme sponzorům, bez kterých by tento den nebyl tak pestrý.

Sponzoři:  

Apetitto Šnajdr – Plzeň, Obec Švihov

Autostop Rakovník, Obec Oráčov

Gastroplus Louny, Prodejna Vito - Jesenice

Lékarna Jesenice, Singer s.r.o. - Jesenice

Město Jesenice, Štěňuk Jiří - Tuřany

Obec Krty, Železářství Kadlecová - Jesenice

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

 

                                                                                                             Bc. Marie Poláková

 

    

    

 

 

Podkategorie