Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Obrzek info

Test

Obrzek info

 

Kritéria přijetí: Jsou obdobná jako v 1. kole přijímacího řízení.

Termín podání přihlášky: do 20. května 2022

Termín zveřejnění výsledků 2. kola PŘ: 23. května 2022

Uchazeči o studium budou přijati na základě podané přihlášky do naplnění kapacity přijímaných žáků. Rozhodné bude datum podané přihlášky. Pokud bude přihláška podána poštou či podobnou službou, bude rozhodné datum podání u doručovatele zásilky. 

Svůj záměr vzdělávat se v daném oboru vzdělání potvrdíte odevzdáním zápisového lístku
do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků PŘ.

 

V Jesenici dne 4. května 2022                                                                                                                    Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy, v.r.

 

Dny dveří dokořán proběhnou v termínech 11. a 12. listopadu, 10. prosince 2021, 3. února 2022 a 13. dubna 2022. Podrobné informace najdete v článku Dny otevřených dveří ve školním roce 2020/21.

Podkategorie