Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Další představení z řady Klubu mladého diváka se uskutečnil dne 21. 2. 2023. Nejdříve jsme navštívili Madame Tussauds  - muzeum voskových figurín. Figuríny ze středověké Prahy, kultury, sportu, ale i filmu. Velký ohlas mělo oddělení hudby, kde kraloval Justin Bieber. Počasí nám přálo k procházce, přes Staroměstské náměstí jsme došli na Václavské náměstí. Po krátkém občerstvení jsme se vydali na plánované divadelní představení Jistě, pane premiére! A o čem to bylo? Ve venkovském sídle premiér hostí váženou návštěvu, ministra zahraničí z dalekého fiktivního státu, který nabízí astronomickou půjčku výměnou za stavbu ropovodu do všech evropských zemí. Postavu lehce zmateného premiéra ztvárnil Karel Heřmánek, za nitky tahajícího tajemníka Josef Carda. Oddechová komedie, jak se dělá politika, se nám velmi líbila.

                                                                                                                                                                                             PhDr. Jitka Donátová

Fotografie naleznete zde.

 

 

V pondělí 20. 2. 2023 v rámci primární prevence se žáci všech oborů střední školy zúčastnili přednášky na téma Sociálně patologické jevy a práce Policie ČR – důsledky porušování společenských, morálních a právních norem ve společnosti. Zkušený lektor pan René Černý velice zajímavě seznamoval žáky s aktuálními nebezpečnými a rizikovými jevy z oblasti zneužívání návykových látek, s důsledky a dopady závislostí na zdraví, život a lidské vztahy. Žáci se aktivně zapojovali do diskuze, ochotně odpovídali na otázky a spoluvytvářeli dobrou atmosféru setkání. Dalšími tématy přednášky byly zvyšování právního vědomí žáků, porušování právních norem, důsledky a případy z praxe. Zajímavou a poutavou formou byly úspěšně naplněny cíle a výstupy přednášky.

                                                                                                                                                                                        Ing. Bc. Iveta Krynesová

Žáci střední školy oboru Zahradník navštívili dne 25. 1. 2023 skleníkovou expozici Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Prohlédli si stálou expozici tropů a suchých subtropů, sbírku kaktusů a sukulentů. Sbírka rostlin z vlhkých subtropů je v létě instalována pod širým nebem podle světadílů, z nichž rostliny pocházejí; v zimním období jsou rostliny uskladněny ve velkém studeném skleníku. Vedle rozsáhlé sbírky sukulentů si žáci prohlédli vzrostlé letité exempláře cykasů, kamélie, myrty a další rostliny pocházející ze sbírek někdejší smíchovské univerzitní zahrady z 19. století. Zahrada slouží nejen jako zdroj demonstračního materiálu pro studenty středních škol, ale přispívá i k dalšímu celoživotnímu vzdělávání. Žákům se expozice moc líbila. 

                                                                                                                                                                                Václav Nachtigal, Ilona Kinská

Divadelní sezónu KMD 2022/2023 odstartoval dne 10. 1. 2023 představením Vojna a mír. Nestárnoucí román na jedné straně popisující nelítostné tažení Napoleona do Ruska. Na straně druhé rozmařilou ruskou společnost a její povrchní chování a rozčarování válečného šílenství. Hloubku představení je bilancováním nad dobrem a zlem, co nenávidět, co milovat, a samozřejmě i důležité prvky života a to přátelství, láska. V představení nelze opomenout postavy idealisty Pierra Bezuchova hledající pravdu o smyslu života, naivní a nevinnou Natašu Rostovovou, oddanou Marii Bolkonskou a jiné. V hlavních hereckých rolí se představili Dana Batulková, Kateřina Marie Fialová, Zdeněk Piškula, Šimon Bilina, Viktor Dvořák, Martin Donutil, a další. Ačkoliv představení bylo pro svoji délku náročné, rozhodně nás nezklamalo. 

                                                                                                                                                                                              PhDr. Jitka Donátová

Podkategorie