Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Mrazivé počasí nás neodradilo ve čtvrtek 11. 1. 2024 od procházky Prahou, lehkým občerstvením před návštěvou divadelního představení Člověk nikdy neví v divadle na Vinohradech. Komedie protkaná laskavou ironií, dotýkající se generačních rozdílů, feminismu a předsudků. Jak emancipovaná matka uspěje ve společnosti, když její děti "nemají" otce.

                                                                                                                                                                                             PhDr. Jitka Donátová

V úterý 19. 12.2023, poslední společný večer v tomto roce, byl na domově mládeže pro žáky připraven vánoční večírek. Nejprve jsme si povídali, jak probíhají vánoční svátky u nich doma. V rodinách se peče cukroví, pověsí si jmelí, zdobí stromeček a dodržuje se i štědrovečerní večeře. Ale další tradiční vánoční zvyky se v rodinách už moc nedodržují. Všichni se tedy rádi zapojili do házení střevícem (v našem případě pantoflem) a pouštění lodiček. Vysvětlili jsme si i význam těchto tradic, protože někteří žáci je neznali. Pro větší zábavu si ve skupinkách vyplnili lehký vánoční kvíz, ve kterém si zopakovali své znalosti o adventním čase. Poté si žáci rozbalili společný dárek (postřehová hra Dobble) a začali ihned hrát. Hodně jsme se u toho nasmáli. Tímto příjemným večerem jsme se rozloučili a těšíme se, co na nás čeká v příštím roce.

                                                                                                                                                                                                 Bc. Jiřina Mourová

V úterý dne 19. 12. 2023 proběhla exkurze Domova Krajánek Jesenice, který poskytuje široké spektrum služeb pro klienty se zdravotním postižením. Kromě ubytování, stravy a zdravotní péče se mohou klienti zúčastnit různých celodenních výletů, navázat přátelství s klienty z jiných zařízeními. K zachování soběstačnosti a mentální schopnosti jsou pro klienty pořádané různé pracovní terapie například navlékání korálků, arteterapie, ale i práce na počítači a jiné aktivizační terapie. Exkurze se zúčastnili žáci prvního ročníku oboru ošetřovatel/ka.  Cílem akce bylo získání povědomí o práci v sociálních službách u klientů s mentálním postižením. Děkujeme zaměstnancům a klientům domova za ochotu, čas a vstřícné přijetí. Těšíme se na další spolupráci.

                                                                                                                                                                                             PhDr. Jitka Donátová

Ve čtvrtek 14. 12. 2023 se uskutečnila naše tradiční akce Vánoční aranžování. Navštívily nás karlovarské školy, které jsou našimi pravidelnými hosty. V Kulturním domě Jesenice pro školy z Karlových Varů a pro třídu naší základní školy druhého stupně byla připravena soutěž v aranžování. Na programu byla dvě aranžmá. Ozdobená šiška a malý svícen. Po úvodním slovu a ukázce mistra odborného výcviku pana Nachtigala se žáci dali do práce. Všichni přítomní se snažili o co nejlepší výkony. Po necelých dvou hodinách bylo tvoření ukončeno, a přišel čas pro zhodnocení prací žáků. Porota, v čele s panem Nachtigalem, se zhostila nejtěžší práce. Obešla všechny přítomné, prohlédla si oba výrobky všech žáků a udělila bodová hodnocení třem nejlepším aranžérům. Obsazena byla tři místa, všechna patřila žákům karlovarských škol. Po aranžování čekalo karlovarskou návštěvu ještě zastavení na dílně cukrárenského provozu, kde žáky čekalo modelování z marcipánové hmoty. S paní Trešlovou, zástupkyní odborného výcviku, se poté vydali ještě na prohlídku areálu domova mládeže a dílen odborného výcviku oboru Zahradník a Zemědělec. Po prohlídce tohoto areálu si žáci s pedagogickými pracovníky prohlédli ještě školu. Mezitím, co se karlovarské školy pohybovaly po jednotlivých provozech, v kulturním domě se uskutečnila druhá část aranžování. Vyrábět svá vánoční díla přišli žáci sedmých a osmých ročníků Základní školy a mateřské školy Jesenice. Pro ně byly připraveny také dva výrobky - ozdobená šiška a adventní truhlík. Postup byl stejný jako u předešlých škol. Nejprve ukázka prostřednictvím pana mistra odborného výcviku, poté nastal čas pro tvoření samotnými žáky. Po téměř dvouhodinovém tvoření přišel čas na hodnocení. Opět všichni očekávali, jaká tři díla budou ta nejlepší. Sladkost a diplom byly odměnou za tvořivé výkony. 

V aranžovacím a tvořivém duchu ještě probíhalo čtvrteční odpoledne. Od 15 hod. jsme aranžování připravili ještě pro veřejnost. Návštěvnice, a i několik dětí, měly možnost si vyrobit aranžmá před nadcházejícími vánočními svátky. 

                                                                                                                                                                                        Mgr. Renáta Jílková, ZŘŠ

Fotografie naleznete zde.

 

 

Podkategorie