Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Divadlo na Vinohradech uvedlo slavné dílo Nikolaje Vasiljeviče Gogola, Revizor. Satirickou komedii o úplatkářství, prospěchářství úředníků. Příběh mladého úředníka Chlestakova, který prohrál v kartách všechny peníze a ubytuje se v malém městečku v hostinci. Do děje vstupuje poštmistr, který z dlouhé chvíle rozlepuje cizí dopisy, z kterých se dozví, že městečko navštíví nebo navštívil revizor. Vtipná zápletka se roztáčí. Poštmistr informuje „kamarády“ úředníky. Není ten ubytovaný v hostinci právě onen revizor? Revize musí být bez chyb, co se musí udělat? Podplatíme ho. Chlestakov je zpočátku v rozpacích, proč se najednou všichni k němu chovají s úctou. Nakonec využije situace, a nabízené “půjčky“ přijímá. Jak to dopadlo, už víme.

Představení se nám líbilo a těšíme se na další skvělé zážitky v příštím školním roce.

PhDr. Jitka Donátová

     

Projektový den v DM  -  Armáda České republiky

Ve čtvrtek 12. května se v domově mládeže uskutečnil projektový den, při kterém se žáci seznámili s vybavením armády České republiky a seznámili se s základními postupy v případě mimořádné události. Navštívil nás odborník z praxe desátník Karel Horák, který si odpolední program rozdělil do několika bloků.

Žáci si prohlédli a vyzkoušeli balistickou vestu (odlehčenou verzi pro posádky), balistickou helmu s portem na noční vidění a s postranními rýhy na sluchátka, opasek, plynovou masku, vojenský batoh s výbavou pro přežití v přírodě, vojenské spacáky a tzv. „žďáráky“ (nepromokavé převleky na spacáky). Žáci byli seznámeni s obsahem lékárničky a s postupem v případě zranění vojáka v polních podmínkách (polní nemocnice, ošetřovna). Procvičili si běh s vojenskou výbavou a vykopali okop pro ležícího střelce. Také se naučili přefiltrovat vodu z potoka tak, aby byla pitná a zkusili si rozdělat oheň v přírodě za ztížených podmínek.

Žáci se aktivně zapojovali do diskusí, vyzkoušeli si své praktické dovednosti. Společně s pedagogem hodnotili toto setkání s odborníkem jako velmi přínosné a zajímavé, získali spoustu nových a pro ně užitečných informací. Velice kladně byl hodnocen milý a příjemný přístup desátníka Karla Horáka k žákům. 

      

          

        

 

Libuše Šmausová

 

hrazeno z projektu INOVACE IV

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016856

V pátek 20.5.2022 se do školy dostavil odborník z praxe, pan Jan Tajbl, který se prakticky celý svůj život věnuje zemědělské činnosti a zároveň je i členem Agrární komory. Žákům zemědělských oborů v rámci Projektového dne ve škole vytvořil prezentaci na téma Zemědělství, jenž doplnil o odborný výklad a „oživil“ ji příklady ze své dlouholeté praxe. První část přednášky zaměřil na rostlinnou a živočišnou výrobu, na pěstování zemědělských plodin, zemědělské stavby, na krmení, ošetřování a péči o hospodářská zvířata. Ve druhé části přednášky žáky seznámil s mechanizací využívanou při základním zpracování a předseťové  přípravě půdy, dále s mechanizaci při ošetřování rostlin během vegetace, při a po sklizni.

Celá přednáška trvala čtyři hodiny. Žáci se při ní aktivně zapojovali. Na dotazy přednášejícího většinou znali správnou odpověď, což on hodnotil velmi kladně. V diskusi pokládali přednášejícímu dotazy, na které jim odpovídal. Zajímala je možnost vlastního podnikání, podmínky pro získání dotací pro mladé zemědělce,a jak postupovat, budou-li se po škole chtít uplatnit v zemědělském podniku. Přednáška byla pro studenty zajisté přínosem. Díky ní, a hlavně příkladům z praxe si žáci zopakovali a upevnili své vědomosti.

 

Jana Konopásková

NÁRODNÍ  ZEMĚDĚLSKÉ  MUZEUM

V rámci Projektového dne mimo školu se vydali žáci oboru Zemědělec a Zemědělské práce dne 17.5. 2022 do Národního zemědělského muzea v Praze. Zde zhlédli několik stálých expozic zaměřených na zemědělství, chovatelství, přírodu, lesnictví, myslivost, rybářství, vodu, včelařství, ekologii, odpady a gastronomii. 

Expozice byly z části vybavené exponáty, z části interaktivní prvky s využitím audiovizuální techniky. Během prohlídky žáci plnili několik vědomostních úkolů a rébusů, které prověřily jejich znalosti a dovednosti. Největším lákadlem se stala stálá expozice traktorů a zemědělské techniky, interaktivní PC hra se zemědělskou tématikou, traktorový simulátor či virtuální realita. 

Nejkrásnější částí muzea byla ale střešní zahrada nacházející se v posledním patře budovy. Nejen, že nám poskytla unikátní výhled na historickou a moderní část Prahy, ale třetina zahrady byla osázena a oseta nejběžněji pěstovanými zemědělskými plodinami a zbytek zahrady byl zatravněn a sloužil k odpočinku a relaxaci i s možností pikniku.

Třešničkou na dortu celé výpravy bylo ale náhodné setkání se známým písničkářem a textařem Janem Pokorným alias Pokáčem, se kterým se někteří z nás i vyfotografovali. 

Při zpáteční cestě jsme se zastavili na občerstvení. 

Výlet se vydařil.  Žákům se líbil jak výklad, tak i prostředí muzea, expozice byly bohaté, pestré a vkusně a nenásilně zapadly do prostředí.  Všichni kladně hodnotili příjemně strávený den a získání spousty nových informací a znalostí. 

Jana Konopásková

   

         

Hrazeno z projektu INOVACE IV, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016856

Podkategorie