Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Obrzek info

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 4.1. 2021 DO 10. 1.2021

vyplývající z usnesení vlády ze dne 23.12.2020

 • Vánoční prázdniny končí 3.1.2021
 • Výuka od 4.1.2021 probíhá distančním způsobem.
 • Pro obor OŠETŘOVATEL platí:  prezenční výuka je povolena pouze u praktického vyučování a praktické přípravy žáků zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 • Je umožněno konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, a to bez omezení počtu osob stanoveného krizovým opatřením; počet osob se řídí dle běžných předpisů pro příslušné zkoušky.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob.

DOMOV MLÁDEŽE

 • Provoz je upraven tak, že je zakázáno poskytovat ubytování žákům školy, s výjimkou žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky – obor Ošetřovatel.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školského zařízení.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 • Školní jídelna je v provozu.  Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.