Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Dne 13. 10. 2022 se naše škola prezentovala, po nucené dvouleté pauze, na Akademii řemesel v Rokycanech. Akce se konala v salonku velmi příjemné restaurace Na Střelnici, kousek od náměstí. Spolu s dalšími přibližně patnácti středními školami jsme měli možnost představit školu a aktuální obory, pro prozatím nerozhodnuté žáky devátých tříd základních škol a žákům ukončující poslední ročník na speciálních školách. Součástí výstavy byla i výstava a ukázka práce našich žáků oborů Cukrář a Zahradník. Na dotazy návštěvníků a zájemců odpovídali nejen Ing. Libuše Eisenhammerová a Bc. Andrea Neradová, které vyučují na střední škole, ale i žákyně oboru cukrář sl. Kateřina Tomková a zahradnice sl. Karolína Janáková. Ty všechny se snažily studium na naší škole co nejvíce přiblížit.

                                                                                                                                                                                             Bc. Andrea Neradová

Ve středu 5. 10. 2022 školu navštívila  Bc. Hana Martinovská z Obvodního oddělení Policie Jesenice, která v rámci preventivního programu a za pomoci použití obrazového materiálu formou promítaného filmu z rizikového prostředí drog a různých závislostí seznámila žáky 1.ročníků střední školy se situacemi a nástrahami, s nimiž se mohou během života setkat. Na začátku přednášky si účastníci vyplnili anonymní dotazník, kde odpovídali na otázky, zda podle jejich uvážení a vědomí je či není daná situace trestný čin. Následný film s vizuálním a zvukovým příběhem jim danou situaci přiblížil a po výkladu lektorky k danému „problému“ a vzájemné diskusi, kde byla nastalá situace rozebrána, byli žáci směrováni k pozitivním životním volbám a rozhodnutím. Žáky přednáška zajímala a aktivně se zapojovali do diskuse s lektorkou. Během dvou hodin se navíc dozvěděli spoustu nových důležitých informací, které jistě využijí při řešení případných rizikových situací.

                                                                                                                                                                                                Jana Konopásková

Fotografie naleznete ZDE

 

 

 

Žáci střední školy oboru Ošetřovatel, navštívili dne 8. 9. 2022 Domov Krajánek, poskytovatele sociálních služeb Jesenice. Přivítaly nás pracovnice sociální péče, které nám vysvětlily význam a činnosti poskytování služeb lidem se zdravotním postižením. Hlavní náplní pracovníků této krásné, psychicky náročné práce je snaha podporovat klienty s různými handicapy k soběstačnosti, zajistit jim kvalitní život. Prohlédli jsme si pokoje klientů, společenské místnosti i dílny pro výrobu různých prodejných předmětů.

PhDr. Jitka Donátová

Pro první ročníky střední školy se konal 6. a 7. září adaptační kurz v ATC Jesenice za účelem vzájemného poznání nových spolužáků a také třídních učitelů. Adaptačním kurzem nás prováděl lektor a účastnili se ho také dvě paní asistentky. V rámci adaptačních aktivit jsme si nejprve společně v menších skupinkách museli postavit stany. Zdá se to jednoduché že? Opak je ale pravdou. Stany jsme museli stavět pouze jednou rukou a v naprosté tichosti. Všichni to skvěle zvládli a tím splnili úspěšně první úkol z našeho programu. Celé dva dny se nesly v duchu kolektivních aktivit, které všichni žáci zvládali výborně. Zadané úkoly měly jeden společný cíl, a to byla vzájemná sebedůvěra a poznání, schopnost najít řešení úkolu v týmu a týmová práce. Večer si žáci v rámci reflexe celý den shrnuli u ohně, kde si zároveň opekli buřty. Po společně stráveném večeru u ohně jsme se šli uložit ke spánku, který jsme si po celém dni všichni zasloužili. Většina děvčat spala v chatkách, zbytek se uložil do vlastnoručně postavených stanů. Druhý den jsme pokračovali v dalších naplánovaných aktivitách. Žáci si například zahráli v  týmech scrable, splnili stezku odvahy nebo se snažili odhadnout oblíbené aktivity svých nových učitelů.  Všichni jsme si celé dva dny opravdu užili a zároveň také splnili účel adaptačního kurzu, a to bylo vzájemné poznání a spřátelení se. Určitě se zase brzy vydáme společně na nějakou podobnou výpravu. 

Fotografie naleznete ZDE

Linda Ryšlavá

Podkategorie