Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

 

V úterý 8.března 2022 se v domově mládeže uskutečnil projektový den „Prevence rizikového
chování a mimořádné události“. Navštívil nás odborník z praxe, profesionální hasič z požární stanice
Rakovník. Připravil si pro žáky poutavou přednášku. Seznámili se s novými informacemi, které mohou
využít v běžném životě. Žáci tento projektový den s odborníkem hodnotili jako příjemně strávený čas
se spoustou nových, zajímavých a užitečných informací.

Bc. Jiřina Mourová – vychovatelka DM

 Hrazeno z projektu INOVACE IV, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016856

Obrzek info
Vážení zákonní zástupci, milí žáci,
 
Od 19. února 2022 se neprování testování žáků antigenními testy na COVID 19.
Od 14. března 2022 žáci ani zaměstnanci nepoužívají ochranu dýchacích cest.
 
                     Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy
 
Obrzek info

KLIKNĚTE

Podkategorie