Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Žáci střední školy, kteří v rámci aktivit na domově mládeže navštěvují Vojensko-historický ateliér, měli možnost obsáhle se seznámit s událostí, ke které došlo v okolí Jesenice před 79 lety. Dne 16. října 1944 se v okolí Jesenice, Lounska a severního Plzeňska střetly letecké síly USA
a nacistického Německa. Toho dne se americké bombardéry od 15. letecké armády USA startující z Itálie vydaly nad území tehdejšího protektorátu a tzv. Sudetenlandu bombardovat cíle na těchto územích, a to především rafinerii v Mostě a plzeňské Škodovy závody. Když se bombardovací svaz vracel ze své mise na mostecké rafinerii, v prostoru Jesenice a okolí byl napaden asi 120 stíhačkami německé Luftwaffe. Ovšem vzápětí zasáhl americký stíhací doprovod a německá Luftwaffe byla toho dne totálně deklasována. V bezprostředním okolí Jesenice zahynuli dva němečtí piloti. Jeden nedaleko obce Bedlno, a jeden u nedalekého Velečína. Další německé ztráty byly rozptýleny na území dnešních okresů Plzeň – sever, Louny, Chomutov, Rakovník a jeden z letounů havaroval až u Horažďovic. V rámci činnosti VHA žáci navštívili v úterý 17. října místo dopadu německého letounu Messerschmitt Bf-109G-14/AS, ve kterém zahynul Uffz. Claus Mahnke. Dodnes patrný kráter po dopadu letounu, kde lze i po 79 letech od události nalézt drobné fragmenty stroje, se nachází v lesní rokli cca 1 km jihovýchodně od obce Bedlno. V úterý 14. listopadu pak v rámci činnosti VHA byla uskutečněna beseda o této události s využitím knihy Jiřího Šaška „Zapomenuté letecké bitvy“, kde tento badatel velmi podrobně vylíčil celý průběh této letecké bitvy. Žáci si rovněž prohlédli fotografie z pietního aktu, který se uskutečnil u příležitosti 70. výročí v roce 2014.

                                                                                                                                                                                       René Černý, vedoucí VHA

 

Ve čtvrtek 16. listopadu 2023 se žáci zemědělských oborů společně s učiteli odborného výcviku vydali do nedalekých Senomat, kde navštívili firmu Pekass a.s., prodejce nové i použité zemědělské, komunální a silniční techniky. V areálu společnosti nás přivítala paní Čechová, která všechny přítomné stručně seznámila se vznikem a postupným vývojem společnosti až do její současné podoby. Upozornila, že firma dlouhodobě působí na českém trhu a mimo prodeje strojů se věnuje i jejich financování, komplexní servisní péči a krátkodobému pronájmu techniky. Po technické stránce se žákům věnoval pan Štiler, který zmínil obchodní značky strojů, jenž společnost nabízí, jednotlivé stroje popsal, seznámil žáky s moderní servisní dílnou, zodpověděl několik dotazů z řad studentů a nechal studenty nahlédnout do kabin vystavené techniky. Nejnavštěvovanějšími „kousky“ se okamžitě staly traktory vyšších tříd značek John Deere 8400 R a JCB FASTRAC, pozadu nezůstal ani postřikovač HARDI ALPHA EVO. Při zpáteční cestě do školy žáci exkurzi pozitivně hodnotili. Zmínili, že by se chtěli i nadále zúčastňovat podobných aktivit se zemědělským zaměřením.

Děkujeme zaměstnancům senomatské pobočky společnosti Pekass, a.s. za čas, po který se žákům věnovali a za informace, které jim během dvouhodinové komentované odborné exkurze poskytli. Studenti měli jedinečnou možnost prohlédnout si zblízka moderní zemědělskou strojní techniku a vybavenou servisní dílnu společnosti. Věříme, že nově nabyté praktické poznatky využijí zejména v hodinách odborně-teoretických předmětů.

                                                                                                                                                     učitelé OV oborů Zemědělec a Zemědělské práce

Fotografie naleznete zde.

 

 

 

Dne 18. 10. 2023 byl pro žáky ubytované na domově mládeže uspořádán, v náročných klimatických podmínkách, podzimní turnaj ve stolním tenise. Do tohoto klání se zapojili především žáci 1. ročníku. Všichni zúčastnění podali velmi dobré výkony dle svých možností.

                                                                                                                                                                           Jaroslav Mikeš, vychovatel na DM

Žáci střední školy oboru Zahradník navštívili dne 9. 11. 2023 Pražskou botanickou zahradu na malebné stráni v Troji. Žáci si prošli venkovní expozici, která nabízí 15 000 druhů stromů a květin. Prohlédli si meditační Japonskou zahradu rozzářenou pestrobarevnými listy japonských javorů. Navštívili tropický skleník Fata Morgana. Interiér skleníku je rozdělen do tří samostatných částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, ve které se žáci postupně seznámili s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma. Poznali exotické skvosty tropických deštných lesů, vysokohorského mlžného lesa a nejsušších oblastí světa. Moderní botanická zahrada je na úrovni světových standardů, ale zejména místem, kam se budete rádi vracet a trávit zde svůj volný čas. Žákům se botanická zahrada moc líbila.

                                                                                                                                                                                Václav Nachtigal, Ilona Kinská

 Fotografie naleznete zde.

 

Podkategorie