Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

V pondělí 3. 6. 2024 se vydali žáci prvních ročníků oborů Ošetřovatel, Potravinářská výroba, Zahradník-florista a Zemědělec-farmář na exkurzi do místní čistírny odpadních vod, kterou provozuje rakovnická společnost - Ravos, s.r.o. Žákům se věnoval pan Týče, který je seznámil s provozem a údržbou čistírny a zároveň je upozornil i na odpad (vlhčené ubrousky, tuky, oleje, …), který by neměl být vhazován či vléván do kanalizační infrastruktury, ale měl by být  správně roztříděn v rámci odpadového hospodářství. Děkujeme p. Týče za čas, po který se žákům věnoval a za informace, které jim během hodinové komentované odborné exkurze poskytl. Studenti měli jedinečnou možnost prohlédnout si zblízka zařízení pro odvod a čištění odpadních vod. Věříme, že nově nabyté vědomosti uplatní v hodinách výuky i v běžném životě.

                                                                                                                                                                                                 Jana Konopásková