Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

V souvislosti s 85. výročím mobilizace Československé armády, která byla provedena dne 23. září 1938, navštívili žáci – členové vojensko-historického ateliéru domova mládeže, v úterý 26. září, předválečné československé opevnění na tzv. Lubenecké čáře v kat. obcí Kračín a Vítkovice. Zúčastněným žákům byl vysvětlen účel a smysl výstavby tohoto opevnění, výhody souvislé linie tohoto typu opevnění, přičemž tento typ bunkrů byl značený jako LO vz. 37, pro něž zlidověl výraz "řopíky". Rovněž se od vedoucího ateliéru žáci dozvěděli o odhodlání našich vojáků a příslušníků Stráže obrany státu hájit v roce 1938 svobodu a svrchovanost své země. Stejně tak o potupné zradě tehdejších evropských mocností, které iniciovaly tzv. Mnichovskou dohodu a nadiktovaly, aby ji naše republika přijala.

                                                                                                                                       René Černý, vedoucí vojensko-historického ateliéru při DM

Ve dnech 10. a 11. října 2023 pořádal Dům kultury Kladno a Statutární město Kladno 26. ročník Veletrhu vzdělávání v prostorách Domova kultury Kladno na Sítné. Naše škola prezentovala výstavou práci našich žáků a nabízela obory vzdělávání na Střední škole a Základní škole v Jesenici, příspěvkové organizaci. Veletrhu se zúčastnilo 37 vystavovatelů. Žáci základních škol se dozvěděli, co dané povolání obnáší, kdo jej může vykonávat, jak vypadá konkrétní pracovní náplň. A právě to jim mohlo pomoci při výběru školy a budoucího studijního oboru. Akce byla určena nejen žákům základních škol, ale i rodičům, absolventům středních škol a široké veřejnosti. 

                                                                                                                                                                                                           Petr Katona

Dne 4. 10. 2023 jsme se zúčastnili 28. ročníku Veletrhu práce a vzdělávání v Kulturním centru Rakovník. Veletrh nabízel žákům i rodičům celkový přehled o možnostech studia a kariérního uplatnění ve Středočeském kraji. Návštěvníci zde získali přehled o aktuální situaci na trhu práce a informace důležité pro rozhodnutí o výběru vhodné střední školy. Žákyně naší školy prezentovaly obory a odpovídaly na případné dotazy týkající se studia na Střední a Základní škole v Jesenici.

                                                                                                                                                                                             PhDr. Jitka Donátová

Ve středu 20. 9. 2023 k nám zavítal FabLab University kamion, což je návěs, který se po zaparkování promění v dílnu plnou moderních výrobních strojů. Žákům základní a střední školy měl možnost nabídnout praktické ukázky v oblasti digitálních výrobních technologií. Žáci se tak dozvěděli aktuální informace o moderní výrobě a prototypování, ale také si všechny stroje mohli vyzkoušet a něco si na nich vyrobit. Například si pomocí počítačového programu vyrobili klíčenku se svým jménem a následně si ji vytiskli na 3D tiskárně. Celý den byl tak kamion v areálu u domova mládeže před dílnami oboru Zahradník a Zemědělec. První skupinou, která navštívila kamion, byla složena z žáků základní školy prvního a druhého stupně, druhá a třetí skupina byla složena z žáků střední školy. Během dopoledne se objevil, jako malé překvapení, zástupce za Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje tento projekt, a druhou možností, jak se seznámit s novými technologiemi ještě jiným způsobem, bylo bližší poznání a fungování elektromobilu. Žáci do vozu mohli nastoupit, některé věci ve vozu si vyzkoušet, vyfotit si, zeptat se na dotazy, které je zajímali. Po třech skupinách žáků měli i pedagogové možnost se aktivit v kamionu zúčastnit a dozvědět se také něco nového ve výrobních technologiích. V budoucnu by se chtěla škola i nadále zúčastňovat podobných aktivit a projektů tohoto zaměření.

                                                                                                                                                                                        Mgr. Renáta Jílková, ZŘŠ

Fotografie naleznete zde.

 

 

 

Podkategorie