Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Dne 16. dubna 2024 navštívil domov mládeže střední školy pracovník Muzea Policie ČR npor. v. Bc. Jan Holub, který seznámil žáky s vývojem bezpečnostních složek na našem území v letech 1918 – 1938. Studenti se dozvěděli, jaký byl rozdíl mezi policií a četnictvem, jaké byly jejich prioritní úkoly, na jaké složky se dělily a jaká byla jejich výstroj a výzbroj. Beseda byla doplněna i ukázkami jednotlivých kusů výzbroje a výstroje ze sbírek Muzea Policie ČR. Především chlapci měli velký zájem si jednotlivé zbraně vzít do rukou a někteří zájemci měli možnost vyzkoušet si dobové stejnokroje, které jim velmi slušely, a jak dokladují fotografie, tak chlapci by mohli nastoupit jako komparzisté do historických filmů. Beseda zaujala především značnou část chlapecké části publika a nezbývá, než se těšit na další tradiční spolupráci s Muzeem Policie ČR při výchově mladé generace.

                                                                                                                                                                                                           René Černý