Aktuality

Informace pro žáky 3. CZP a 3. ZC - náhradní prostor konání závěrečných zkoušek

 • PDF
 • Tisk

V souvislosti s havárií ve škole a na základě příkazu ředitele se ústní závěrečné zkoušky konají v náhradních prostorách - budova Domova mládeže.

Kompletní informace (pdf)

Aktualizováno Úterý, 11 Červen 2019 22:55

 

Vyhlášení doplňujících voleb do školské rady

 • PDF
 • Tisk

2. kolo – opakovaná výzva

Na základě ustanovení § 166 – 168 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, a dále v souvislosti s realizací usnesení Rady SK č. 064-10-2012-RK a dle Volebního řádu pro volby do ŠR ISŠ Jesenice se budou konat na Integrované střední kole, Jesenice, Žatecká 1 doplňující volby do školské rady, a to: člen Školské rady, kterého volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci

TERMÍN: 3. 6. 2019 v době od 11:00 do 15:00 hodin

VOLEBNÍ MÍSTNOST: v budově Žatecká 1, učebna č. 1

Ředitelka školy a přípravný výbor zve všechny oprávněné voliče – zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky prostřednictvím opakované výzvy k účasti ve 2. kole voleb do školské rady.

Informace o doplňujících volbách

Aktualizováno Čtvrtek, 23 Květen 2019 21:31

 

Vyhlášení voleb do školské rady

 • PDF
 • Tisk

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Na základě ustanovení § 166 – 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a dále v souvislosti s realizací usnesení Rady SK č. 064-10-2012-RK se budou konat na Integrované střední škole, Jesenice, Žatecká 1 doplňující volby do školské rady, a to:

člen Školské rady, kterého volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci

TERMÍN: 17. 5. 2019 v době od 7:00 do 15:00 hodin

VOLEBNÍ MÍSTNOST: v budově Žatecká 1, učebna č. 1

Ředitelka školy zve všechny oprávněné voliče – zákonné zástupce nezletilých žáků

a zletilé žáky k volbám do školské rady.

Školská rada (ŠR) je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Třetinu jejích členů jmenuje zřizovatel, třetina je volena pedagogy z řad pedagogických zástupců, třetinu si volí zákonní zástupci nezletilých žáků

a zletilí žáci ze svých řad.

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci navrhují dle čl. 3 platného Volebního řádu volební komisi kandidáty na členství ve školské radě při ISŠ Jesenice z řad oprávněných osob do 2. 5. 2019 odevzdáním návratky pro volební komisi do schránky umístěné u informační nástěnky na chodbě v 1. patře školy.

V Jesenici dne 16. 4. 2019

Volební komise

Aktualizováno Středa, 17 Duben 2019 21:49

 

Seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2019-2020

 • PDF
 • Tisk

Byl zveřejněn seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v přijímacím řízení do 1. ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

Aktualizováno Středa, 17 Duben 2019 21:46

 

Ředitelské volno 12. - 13. 11. 2018

 • PDF
 • Tisk

Ředitelka ISŠ Jesenice po projednání se žáky a zřizovatelem vyhlašuje z provozních důvodů volné dny pro žáky ISŠ Jesenice, a to ve dnech pondělí 12. 11. a úterý 13. 11. 2018.


 

Přijďte se podívat k nám do školy

 • PDF
 • Tisk

Vážení uchazeči o studium, zájemci, žáci, rodiče, příznivci,

náš tým žáků, který se úžasně zapojil se svými učiteli do náborových akcí pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a jezdí s námi na propagační a prezentační akce, si pro vás připravil pár fotografií z prezentačních akcí.

Pokud Tě naše pozvánka zaujala a máš zájem o další informace, jsme připraveni Ti poskytnout další informace nejen o studiu, internátě, zájmových aktivitách, ale i o tom, jak to u nás ve škole „chodí“ a třeba i poradit, co je pro studium důležité. Rádi Tě školou provedeme.

Třeba během Dnů otevřených dveří, nebo na soutěži Vánoční aranžování, nebo při jiné školní příležitosti…

Adéla, Romana, Lucie, Eliška, Adéla, Noemi, Karolína, Nikolo, …

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

9.11. a 10.11.2018

23.11. a 24.11.2018

7.12. a 8.12.2018

18.1. a 19.1.2019

8.2. a 9.2.2019

Nebo kdykoli po telefonické domluvě – telefon 313599325, mail: issjesenicessjesenice.cz

Aktualizováno Úterý, 06 Listopad 2018 21:42

 

Studijní obory 2018-2019

 • PDF
 • Tisk

Aktualizováno Úterý, 06 Listopad 2018 21:38

 

2. kolo přijímacího řízení

 • PDF
 • Tisk

Zveřejňujeme počty uchazečů přijímaných ve 2. kole přijímacího řízení.

Aktualizováno Středa, 30 Květen 2018 20:28

 

Seznam přijatých uchazečů

 • PDF
 • Tisk
 • Seznam přijatých uchazečů v přijímacím řízení do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019
 • Informace k zápisovému lístku (úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých žáků, tj. do 9. května 2018)

Aktualizováno Pondělí, 23 Duben 2018 18:23

 

Kurzy pro veřejnost 2018

 • PDF
 • Tisk

Pro širokou veřejnost jsme připravili nabídku odborných kurzů výroby dekorací a cukrářských produktů.

1) Velikonoční dezerty + perníkové kraslice dne 10. 3. 2018 od 8:30 hod. do 13:00 hodin

2) Velikonoční aranžování dne 27.3.2018 od 15:30 hodin (v KD Jesenice)

3) Variace výrobků z listového těsta + techniky malování na perník dne 6.10.2018 od 8:30 hod. do 13:00 hodin

4) Vánoční aranžování dne 19.12.2018 od 15:30 hodin (v KD Jesenice)

Podrobné informace najdete v přiloženém letáku

Aktualizováno Středa, 21 Únor 2018 00:48

 

Soutěže pro žáky školy

 • PDF
 • Tisk

Ředitelka Integrované střední školy, Jesenice, Žatecká 1 vyhlašuje ve školním roce 2017/2018

soutěže pro žáky školy

Aktualizováno Středa, 21 Únor 2018 00:25

Celý článek...

 

Strana 2 z 5