Aktuality

Doplňující volby do školské rady

 • PDF
 • Tisk

VYHLÁŠENÍ DOPLŇUJÍCÍCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Na základě ustanovení § 167 – 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a v souvislosti s realizací usnesení Rady SK č. 064-10-2012-RK se budou konat

na Integrované střední škole, Jesenice, Žatecká 1 doplňující volby do školské rady - volba člena školské rady, kterého volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci

TERMÍN: 5. 6. 2017 v době od 7:00 hod. do 8:00 hod. a 13:00 do 16:00 hod.

VOLEBNÍ MÍSTNOST: učebna č. 1 v budově Žatecká ul. 1

Dokumenty:

1. Příkaz ředitele školy k doplňujícím volbám

2. Oznámení o vyhlášení doplňujících voleb

Vyhlášeno 4. 5. 2017

Aktualizováno Pondělí, 15 Květen 2017 19:42

 

Den Země

 • PDF
 • Tisk

Letošní Den Země jsme si ve škole připomněli společnou akcí „Naučná stezka Jesenicko“, která se uskutečnila dne 25. 4. 2017. Na začátku vyučování se žáci druhých ročníků shromáždili v učebně č. 2, kde se rozdělili do pracovních skupin. Před zahájením akce obdrželo každé družstvo dva pracovní listy. První list obsahoval úkoly k tématu příroda a historie Jesenicka, druhý k tématu ekologie. Akce začínala u tabule naučné stezky č. 1 na náměstí a pokračovala po vybrané části trasy naučné stezky.

Aktualizováno Úterý, 27 Červen 2017 10:38

Celý článek...

 

Výsledky přijímacího řízení

 • PDF
 • Tisk

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 (formát pdf)

Aktualizováno Neděle, 23 Duben 2017 17:19

 

Den vody

 • PDF
 • Tisk

Dne 29.3.2017 se žáci prvních ročníků zůčastnili akce ke Dni vody, věnované problematice čištění odpadních vod, její kvality , průtoku vybraného vodního toku. V první části akce navštívili čističku odpadních vod v Jesenici, kde si prohlédli způsoby čištění odpadní vody, přednášku a ukázku jednotlivých částí provozu provedla Ing. Kršková, seznámila žáky s mechanickým a biologickým čištěním odpadní vody a dalším využitím separovaných kalů, např. v zemědělství.

Aktualizováno Úterý, 27 Červen 2017 10:38

Celý článek...

 

Připravili jsme další vzdělávací kurzy pro veřejnost

 • PDF
 • Tisk

Naše Integrovaná střední škola, Jesenice, Žatecká 1 připravila pro širokou veřejnost již tradiční vzdělávací kurzy.

 

Aktualizováno Středa, 01 Březen 2017 13:58

Celý článek...

 

Přijímací řízení na školní rok 2017/2018

 • PDF
 • Tisk

Podrobné informace o přijímacím řízení na školní rok 2017/2018

Aktualizováno Úterý, 31 Leden 2017 23:13

 

Exotické ovoce - pracovní workshop

 • PDF
 • Tisk

Dne 11. 1. 2017 se konal odborný workshop na téma „Exotické ovoce“.

Odborný workshop byl realizován v rámci projektu "Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii", reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000606.

Odborného workshopu se účastnili žáci 1. a 2. ročníku oboru vzdělání Cukrář, kteří byli rozděleni do pracovních skupin. Cílem bylo rozvíjet smyslové vnímání, znalosti a dovednosti  v oblasti učiva o využití exotického ovoce. Samotný workshop byl rozdělen do dvou částí. Obsahem první části bylo teoretické seznámení s jednotlivými druhy exotického ovoce, jeho popis a využití  v potravinářském provozu, obsah látek přínosných pro zdraví člověka, země původu a podmínky jeho pěstování.  Obsahem druhé části pak bylo praktické zkoumání, pozorování, ochutnávaní a popisování exotického ovoce pomocí lidských smyslů: čichu, hmatu, zraku a chuti.

Aktualizováno Úterý, 27 Červen 2017 10:39

 

Veletrh fiktivních firem Most 16.11. 2016

 • PDF
 • Tisk

Veletrhu fiktivních firem se zúčastnila firma Marcipánka. Firmu reprezentovaly Vlasta Šnoblová (3. roč. Cukrář), Marie Kožíšková (2. roč. Cukrář) a Karolína Peschtová (1. roč. Cukrář). Na veletrhu soutěžilo 23 fiktivních firem. Naše firma obsadila  9. místo – v soutěži katalog a propagace, 16. místo – v soutěži elektonická prezentace, 11. - 16. místo – v soutěži obchodování a nabídka

Aktualizováno Úterý, 27 Červen 2017 10:38

 

PF 2017

 • PDF
 • Tisk

Aktualizováno Pátek, 13 Leden 2017 23:06

 

Obory pro školní rok 2017/2018

 • PDF
 • Tisk

Aktualizováno Pátek, 13 Leden 2017 23:02

 

Jesenická škola upekla nejchutnější vánočku

 • PDF
 • Tisk

JESENICKÁ ŠKOLA UPEKLA NEJCHUTNĚJŠÍ VÁNOČKU…

ZAZNĚLO Z ROZHLASU ČESKÉ TELEVIZE STANICE    REGION

V ten okamžik dílnou cukrářské provozovny Integrované střední školy propukl sborový jásot žáků „Hurá, hurá…“

Před vznikem nejchutnější vánočky proběhly přípravné práce, kde se upravovaly receptury. Přidávaly se různé ingredience, které dodávaly vánočkám příjemnou chuť, např. po rumu, skořici, mandlích, švestkách, rozinkách namočených v rumu či brusinkách. Jak se nejchutnější vánočka peče, se přijela zeptat i reportérka ČR stanice Region.

Aktualizováno Sobota, 17 Prosinec 2016 00:21

Celý článek...

 

Strana 2 z 4