Aktuality

Oznámení pro cizí strávníky

 • PDF
 • Tisk

S účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.
Prodej (výdej) jídla ve školní jídelně bude probíhat bez vstupu do vnitřních prostor Školní jídelny. Odběr jídlonosičů a jejich výdej s jídlem bude organizován přes vstupní dveře prostřednictvím zaměstnance Školní jídelny.

Doba výdeje nezměněna, tzn. v době od 11:00 do 11:30 hod.

Opatření souvisí s usnesením Vlády ČR ze dne 15. března č. 215, o přijetí krizového opatření, a usnesením ze dne 14. března 2020 č. 211, o přijetí krizového opatření, které zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou zaměstnaneckého stravování.

Zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb, např. prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny.

Prosíme o dodržení odstupu mezi osobami alespoň 2 m a neshlukování se před vchodem.

Děkujeme za pochopení.

Pro platbu za stravování prosím využívejte hlavní vchod z Žatecké ul., prostřednictvím zvonění na kancelář v době úředních hodin: pondělí a středa 9:00 – 12:00 hod., na konci daného měsíce.

Aktualizováno Pondělí, 16 Březen 2020 22:27

 

Omezení rozsahu úředních hodin

 • PDF
 • Tisk

V důsledku usnesení vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 217, o přijetí krizového opatření,

účinností od 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6: 00 hod.

Omezení rozsahu úředních hodin

pro osobní kontakt:

pondělí 12:00 – 15:00 hod.

středa 9:00 do 12:00 hod.

Telefonický kontakt pondělí až pátek v době od 7:00 do 15:00 hod.

Tel.: 313599325 mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Děkujeme za pochopení.

 

Informace ke vstupu návštěv

 • PDF
 • Tisk

Informace ke vstupu návštěv do budovy Integrované střední školy, Jesenice, Žatecká 1

Návštěvy budou až do odvolání vstupovat do budovy školy výhradně hlavním vchodem z Žatecké ulice prostřednictvím zazvonění na kancelář. Zaměstnanec kanceláře zajistí u vchodu zápis do evidence návštěv a zajistí požadavek návštěvy přímo v kanceláři nebo zkontaktuje požadovaného zaměstnance, který si návštěvníka osobně vyzvedne. Vzhledem k bezpečnostním opatřením je nutné návštěvu vyprovodit z budovy.

 

Informace ke vstupu návštěv

do budovy Integrované střední školy, Jesenice, Žatecká 1

Aktualizováno Pondělí, 16 Březen 2020 22:21

 

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

 • PDF
 • Tisk

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19 můžete sledovat na Portálu krizového řízení Středočeského kraje:

odkaz: https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/aktuality/aktualni-informace-ke-koronaviru-covid-1-95106/

Nová mimořádná opatření ze dne 12.3.2020 - USNESENÍ VLÁDY: (přílohy)

č. 194 - o vyhlášení nouzového stavu

č. 201 - o přijetí krizového opatření - nahrazuje mimořádné opatření ze dne 10.3.2020, č.j. MZDR 10676-1/MIN/KAN

č. 199 - o přijetí krizového opatření – nahrazuje mimořádné opatření ze dne 10.3.2020, č.j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN

č . 197 - o dočasném znovuzavedení ochrany hranic

Aktualizováno Pondělí, 16 Březen 2020 22:45

 

Mimořádné opatření

 • PDF
 • Tisk

V souvislosti s opatřením Vlády ČR se od středy 11. 3. 2020 do odvolání ruší na Integrované střední škole, Jesenice, Žatecká 1 výuka teoretického vyučování, odborného výcviku a výuka praxí na pracovištích u zaměstnavatelů.

Uzavřeno bude také školské ubytovací zařízení (Domov mládeže).

Aktuální informace budou zveřejňovány na webových stránkách školy. V případě dotazů lze využít během pracovních dnů telefonický kontakt na školu 313599325 od 7:00 do 15:30 hod.

Pro písemnou komunikaci využijte mailovou schránku školy: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Provoz školní jídelny zůstává v rámci doplňkové činnosti (pro veřejnost) nepřerušen.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 10. 3. 2020 (odkaz na externí web)

Aktualizováno Středa, 11 Březen 2020 11:38

 

Informace k přijímacímu řízení

 • PDF
 • Tisk

Zveřejnili jsme soubor informací k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

 

Vyhlášení volných dnů pro žáky

 • PDF
 • Tisk

Ředitelka ISŠ Jesenice vyhlašuje z organizačních důvodů volné dny pro žáky ISŠ Jesenice v termínech 31. 10. 2019 (čtvrtek) a 1. 11. 2019 (pátek).

 

Více informací v přiloženém dokumentu.

Aktualizováno Čtvrtek, 17 Říjen 2019 22:48

 

Vyhlášení doplňujících voleb do školské rady - 2. kolo

 • PDF
 • Tisk

2. kolo – opakovaná výzva

Na základě ustanovení § 166 – 168 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění,  a dále v souvislosti s realizací usnesení Rady SK č. 064-10-2012-RK a dle Volebního řádu pro volby do ŠR ISŠ Jesenice se budou konat na Integrované střední škole, Jesenice, Žatecká 1 doplňující volby do školské rady, a to:

člen Školské rady, kterého volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci

TERMÍN: 15. 9. 2019 v době od 7:00 do 8:00 hod.a od 11:00 do 15:00 hodin

VOLEBNÍ MÍSTNOST: v budově Žatecká 1, učebna č. 1

Ředitelka školy a přípravný výbor  zve všechny oprávněné voliče – zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky prostřednictvím opakované výzvy k účasti ve 2. kole voleb do školské rady.

 

Vyhlášení voleb do školské rady

 • PDF
 • Tisk

Na základě ustanovení § 166 – 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a dále v souvislosti s realizací usnesení Rady SK č. 064-10-2012-RK se budou konat na Integrované střední škole, Jesenice, Žatecká 1 doplňující volby do školské rady, a to:

člen Školské rady, kterého volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci

TERMÍN: 27. 9. 2019 v době od 7:00 do 15:00 hodin

VOLEBNÍ MÍSTNOST: v budově Žatecká 1, učebna č. 1

Ředitelka školy zve všechny oprávněné voliče – zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky k volbám do školské rady.

Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu jejích členů jmenuje zřizovatel, třetina je volena pedagogy z řad pedagogických zástupců, třetinu si volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci ze svých řad.

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci navrhují dle čl. 3 platného Volebního řádu volební komisi kandidáty na členství ve školské radě při ISŠ Jesenice z řad oprávněných osob do 13. 9. 2019 odevzdáním návratky pro volební komisi do schránky umístěné u informační nástěnky na chodbě v 1. patře školy.

V Jesenici dne 29. 8. 2019

Volební komise:

Ing. Antonín Hurt

Bc. Marie Poláková

Miluška Mottlová

Aktualizováno Úterý, 03 Září 2019 19:09

 

Informace k nástupu do školy

 • PDF
 • Tisk

Vážení žáci, rodiče,

školní rok 2019/20 začíná v pondělí 2.9.2019,

zahájení studia žáků 1. ročníků je v 8:00 hod. v učebně č. 6 hlavní budovy školy v  Žatecké ul., č.p. 1     v Jesenici.

Žáci si zajistí do školy následující potřeby:

• PŘEZŮVKY

• OBLEČENÍ NA TV

• SEŠITY + PSACÍ POTŘEBY – bude upřesněno na začátku roku dle jednotlivých uč. oborů

• 2x VISACÍ ZÁMEK (na šatní skříňku)

• PRŮKAZOVÉ FOTO 2x (osob. spis) – pouze žáci ubytovaní v Domově mládeže

¨ Žák předloží třídnímu učiteli vysvědčení z 9. ročníku.

¨ kartičku pojištěnce ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ,

Učebnice žáci zakoupí ve škole – nejlépe 2.9.2019, pracovní oděvy + obuv objednává škola hromadně na začátku školního roku (pracovní oděvy musí být atestovány)- platba je možná 2.9.2019.

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ v naší školní jídelně – měsíc dopředu platba trvalým příkazem, nebo převodem nebo v kanceláři školy 2.9.2019.

Do 2.9. prosíme rovněž o platbu za ubytování, pracovní oblečení a učebnice (nutno domluvit v kanceláři školy).

Další dokumenty:

1. NÁVRATKA - byla součástí zaslaných informací, prosíme o jeho vyplnění a zaslání, nebo odevzdání při zahájení (pokud jste tak již neučinili)

2. ZDRAVOTNÍ POTRAVINÁŘSKÝ PRŮKAZ - zajistit před nástupem do školy a předložit učiteli OV na začátku školního roku. Týká se učeb. oborů Cukrář, Potravinářská výroba - cukrářské práce, Ošetřovatel.

5. Doporučení PPP, SPC – žáci oborů Zemědělské práce, Cukrářské práce, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

6. Vyjádření lékaře v případě uvolnění žáka z předmětu Tělesná výchova

 

 

V Jesenici 28.8.2019

Aktualizováno Úterý, 03 Září 2019 19:11

 

Příkaz ředitele v souvislosti s havarijní situací v suterénu školy

 • PDF
 • Tisk

Příkaz ředitele a mimořádná preventivní opatření stanovené v důsledku mimořádné havarijní situace.

 

Strana 2 z 6