Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

V pondělí 20. 2. 2023 v rámci primární prevence se žáci všech oborů střední školy zúčastnili přednášky na téma Sociálně patologické jevy a práce Policie ČR – důsledky porušování společenských, morálních a právních norem ve společnosti. Zkušený lektor pan René Černý velice zajímavě seznamoval žáky s aktuálními nebezpečnými a rizikovými jevy z oblasti zneužívání návykových látek, s důsledky a dopady závislostí na zdraví, život a lidské vztahy. Žáci se aktivně zapojovali do diskuze, ochotně odpovídali na otázky a spoluvytvářeli dobrou atmosféru setkání. Dalšími tématy přednášky byly zvyšování právního vědomí žáků, porušování právních norem, důsledky a případy z praxe. Zajímavou a poutavou formou byly úspěšně naplněny cíle a výstupy přednášky.

                                                                                                                                                                                        Ing. Bc. Iveta Krynesová

Žáci střední školy oboru Zahradník navštívili dne 25. 1. 2023 skleníkovou expozici Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Prohlédli si stálou expozici tropů a suchých subtropů, sbírku kaktusů a sukulentů. Sbírka rostlin z vlhkých subtropů je v létě instalována pod širým nebem podle světadílů, z nichž rostliny pocházejí; v zimním období jsou rostliny uskladněny ve velkém studeném skleníku. Vedle rozsáhlé sbírky sukulentů si žáci prohlédli vzrostlé letité exempláře cykasů, kamélie, myrty a další rostliny pocházející ze sbírek někdejší smíchovské univerzitní zahrady z 19. století. Zahrada slouží nejen jako zdroj demonstračního materiálu pro studenty středních škol, ale přispívá i k dalšímu celoživotnímu vzdělávání. Žákům se expozice moc líbila. 

                                                                                                                                                                                Václav Nachtigal, Ilona Kinská

Divadelní sezónu KMD 2022/2023 odstartoval dne 10. 1. 2023 představením Vojna a mír. Nestárnoucí román na jedné straně popisující nelítostné tažení Napoleona do Ruska. Na straně druhé rozmařilou ruskou společnost a její povrchní chování a rozčarování válečného šílenství. Hloubku představení je bilancováním nad dobrem a zlem, co nenávidět, co milovat, a samozřejmě i důležité prvky života a to přátelství, láska. V představení nelze opomenout postavy idealisty Pierra Bezuchova hledající pravdu o smyslu života, naivní a nevinnou Natašu Rostovovou, oddanou Marii Bolkonskou a jiné. V hlavních hereckých rolí se představili Dana Batulková, Kateřina Marie Fialová, Zdeněk Piškula, Šimon Bilina, Viktor Dvořák, Martin Donutil, a další. Ačkoliv představení bylo pro svoji délku náročné, rozhodně nás nezklamalo. 

                                                                                                                                                                                              PhDr. Jitka Donátová

Ve čtvrtek 15. 12. 2022 jsme uspořádali pro Základní školu a mateřskou školu v Jesenici Vánoční floristickou soutěž, která se uskutečnila na dílně odborného výcviku oboru Zahradník a oboru Zahradnické práce. Soutěže se zúčastnilo deset žáků z deváté třídy. Mistr odborného výcviku pan Václav Nachtigal si pro žáky připravil vánoční aranžmá v podobě misky se svíčkou. Na počátku vysvětlil postup práce, možnosti zdobení a nabídku pomoci v průběhu celého tvoření. Každý žák si tedy dle svého nazdobil své vánoční dílo a na porotě poté bylo hodnocení všech aranžmá. Nejlepší tři aranžmá byla odměněna diplomy a malou sladkou odměnou. 

                                                                                                                                                                                        Mgr. Renáta Jílková, ZŘŠ

Fotografie nalezenete ZDE

 

Podkategorie