Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

V pondělí 20. 2. 2023 v rámci primární prevence se žáci všech oborů střední školy zúčastnili přednášky na téma Sociálně patologické jevy a práce Policie ČR – důsledky porušování společenských, morálních a právních norem ve společnosti. Zkušený lektor pan René Černý velice zajímavě seznamoval žáky s aktuálními nebezpečnými a rizikovými jevy z oblasti zneužívání návykových látek, s důsledky a dopady závislostí na zdraví, život a lidské vztahy. Žáci se aktivně zapojovali do diskuze, ochotně odpovídali na otázky a spoluvytvářeli dobrou atmosféru setkání. Dalšími tématy přednášky byly zvyšování právního vědomí žáků, porušování právních norem, důsledky a případy z praxe. Zajímavou a poutavou formou byly úspěšně naplněny cíle a výstupy přednášky.

                                                                                                                                                                                        Ing. Bc. Iveta Krynesová