Aktuality

Den řemesel

 • PDF
 • Tisk

Dne 30. září 2014 nás navštívili žáci ZŠ Jesenice, aby se blíže seznámili s přípravou žáků oboru Zahradník.  Mohli u nás shlédnout běžnou zahradnickou praxi, a to aranžování rostlinného materiálu, podzimní vazbu a práce ve skleníku. Žáci 4. třídy si tak za pomoci našich žáků vyzkoušeli podzimní vazby, spolupráce byla příjemná, a tak se třeba ještě setkáme při dalších příležitostech.

Aktualizováno Pondělí, 13 Říjen 2014 23:46

 

Naše Listové nugátové řezy jsou certifikovanou potravinou

 • PDF
 • Tisk

Na Štrúdlových slavnostech v Jesenici jsme dne 13. 9. 2014 představili zákazníkům výrobek Listové nugátové řezy oceněný certifikátem „Středočeská regionální potravina“ za rok 2014. Nechyběla Jahodová roláda smetanová oceněná certifikátem za rok 2013 a další zákusky z pestré nabídky cukrářských výrobků.

Aktualizováno Neděle, 28 Září 2014 22:36

 

Znáte je z pořadu ČT „Kluci v akci“

 • PDF
 • Tisk

V naši škole se natáčel další díl pořadu „Kluci v akci“.

Žákyně oboru Cukrář společně s Filipem Sajlerem a Ondřejem Slaninou pod dohledem štábu ČT natáčely krok za krokem výrobu Nugátového listového řezu, který byl oceněn certifikátem „Středočeská regionální potravina“.

Aktualizováno Neděle, 28 Září 2014 22:35

 

Regionální potravina

 • PDF
 • Tisk

Aktualizováno Čtvrtek, 26 Červen 2014 21:35

 

Jesenické sladké modelování

 • PDF
 • Tisk

„JESENICKÉ SLADKÉ MODELOVÁNÍ“

Na ISŠ Jesenice se konala dne 14. 5. 2014 soutěž, která byla realizovaná v rámci projektu Inovace v odborném vzdělávání grantový projekt CZ.1.07/1.1.32/01.0020.

„Kouzlo přírody a pohádek“, bylo zhodnotit samostatnou práci žáků, jejich získané dovednosti, tvořivost a kreativitu.

 1. místo - družstvo SOU Čáslav, Lenka Buřičová a Markéta Rosická
 2. místo – družstvo ISŠ Jesenice, Zdeny Matuchová a Kateřina Kalašová

 1. místo – družstvo ISŠ Jesenice, Sára Zikmundová a Kristýna Gažiová
 2. místo –dvě družstva SOU Horky nad Jizerou, Kristýna Klímová  a  Tereza  Zemanová, Michaela Kaiserová a Monika Čermáková

Soutěž byla určená pro žáky oboru Cukrář a oboru Potravinářské práce. Soutěžící měly za úkol vymodelovat dle vlastních návrhů a fantazie modely na téma: ovoce a zelenina, modely z říše zvířat, modely hlav (např. z pohádek, scifi, ….) a volného tématu. Z každé kategorie bylo úkolem zhotovit 6 různých druhů.

Porota sestavena ze zástupců sponzorů a partnerských organizací, a to z Asociace pekařů a cukrářů (pobočky Šumava), Zeelandia, spol., s. r. o., Pekařství a cukrářství Špáňa a odborných učitelů z řad zúčastněných škol. Kritéria hodnocení: dodržení zadaných témat modelů, dodržení požadovaných kusů výrobků, dodržení předepsané gramáže, celkový vzhled modelů, čistotu provedení výrobků, barevné sladění, provedení modelů (spoje-zabalení), nápad, dodržení BP a hygieny v potravinářské výrobě.

Žáci si odnesli za své dovednosti a kreativitu nejen poháry, diplomy a pamětní listy, ale hlavně inspiraci pro další tvořivost, zdokonaleni dovednosti, nové poznatky a zkušenosti při vzájemné komunikaci.

Za spolupráci na přípravě soutěže děkujeme Městu Jesenice, firmám Pekařství a cukrářství Špáňa, Zeelandii spol., s. r. o., železářství Jesenice, Komerční bance, SOU Klatovy, Svazku měst a obcí Rakovnicka a Asociaci pekařů a cukrářů (pobočky Šumava). Soutěž proběhla v rámci projektu „Inovace ve vzdělávání“. Umožňuje žákům kvalitnější odbornou připravenost v profesi pro cukrářské řemeslo a větší možnosti při uplatnění nejen na trhu práce, ale i pro jejich samostatnou podnikatelskou činnost.

Aktualizováno Čtvrtek, 26 Červen 2014 21:25

 

Ukázka samostatné tvorby žákyň

 • PDF
 • Tisk

Aktualizováno Neděle, 20 Listopad 2016 09:19

 

Slavnostní předání výučních listů

 • PDF
 • Tisk

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ VÝUČNÍCH LISTŮ

Dne 13. června 2014 proběhlo slavnostní předání výučních listů žákům třetího ročníku oborů: Zahradník, Cukrář, Potravinářská výroba a Zemědělské práce.

Aktualizováno Neděle, 22 Červen 2014 07:56

 

Workshop - 11.6. 2014

 • PDF
 • Tisk

Pracovní workshop

pro žáky oborů vzdělávání Cukrář, Potravinářská výroba

dne 11. 06. 2014

Rozvoj pracovních kompetencí

Workshop věnovaný rozvoji kompetencí potřebných pro praxi žáků oboru Cukrář a Potravinářská výroba s panem Jiřím Stárkem, majitelem Cukrářství Jiří Stárek. Probíraná témata: marketing, zaměstnání a zaměstnanci.


Realizováno v rámci projektu Inovace v odborném vzdělávání,

grantový projekt CZ.1.07/1.1.32/01.0020.

Aktualizováno Neděle, 22 Červen 2014 07:54

 

Předání osvědčení - absolvování kroužku Fiktivní firma

 • PDF
 • Tisk

Předání osvědčení o absolvování kroužku Fiktivní firma

Dne 11. 6. 2014 obdrželi žáci 3. ročníků oborů Cukrář a Potravinářská výroba osvědčení o absolvování kroužku Fiktivní firma. Obsahem kroužku je založení firmy, založení účtu, nákup surovin, objednávky, prodej výrobků, fakturace, personalistika, zánik firmy.

Osvědčení obdrželi tito žáci: Petra Szmeková, Sára Zikmundová, Barbora Ládková, Michal Bobek, Světlana Kudrnáčová, Hana Macháčová, Hana Zuzjaková, Lenka Skoupá, Zdeňka Matuchová.

Aktualizováno Neděle, 22 Červen 2014 07:22

 

Inovace ve vzdělávání - Cukrářská soutěž

 • PDF
 • Tisk

 

Inovace ve vzdělávání

grantový projekt CZ.1.07/1.1.32/01.0020

V letošním školním roce 2013 - 2014,  proběhla Cukrářská soutěž  o Nejlepší jesenický dortík ve dnech 21. 5., a 22.5. 2014. Soutěže se zúčastnili žáci druhého a třetího ročníku oboru vzdělávání Potravinářská výroba a Cukrář. Cílem této soutěže je zhodnotit samostatnou práci žáků, je zaměřena na samostatné rozvržení, koordinaci činnosti propojené s plánováním a návazností páce, dodržování hygienických norem, bezpečnosti práce a samozřejmě znalost technologických postupů a vlastností surovin. Je zde viditelné propojení praktického vyučování s teoretickým vyučováním a snaha jednotlivých žáků. U žáků třetího ročníku je patrný posun v oblasti řemeslné což se týká provedení, promyšlení nápadu a vzhledu celkového výrobku.

Na prvním místě se umístila Světlana Kudrnáčová, na druhém místě se umístily svorně Sára Zikmundová a Hana Zuzjaková a na třetím místě se umístil Michal Bobek.

 

Aktualizováno Neděle, 22 Červen 2014 07:20

 

13.4. 2014 - Velikonoce Lány

 • PDF
 • Tisk

Aktualizováno Středa, 21 Květen 2014 15:27

 

Strana 3 z 5

Zřizovatel školy

Proklik do galerie

Dny otevřených dveří

 • 8. - 9. 2. 2019
 • Mimo uvedené termíny po tel. domluvě pátky 7:30 - 16:00, soboty 8:00 - 13:00

Pro registrované