Aktuality

Pozvánka na vánoční akce

 • PDF
 • Tisk

 

Soutěž pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol

 • PDF
 • Tisk

Propozice soutěže

Aktualizováno Úterý, 28 Listopad 2017 13:12

 

Předání výučních listů 16. 6. 2017

 • PDF
 • Tisk

Aktualizováno Úterý, 04 Červenec 2017 21:54

 

Exkurze Chyše a okolí

 • PDF
 • Tisk

22.6.2017 se konala exkurze žáků oboru Potravinářská výroba na zámek Chyše. Před odjezdem jsme navštívili výstavu v Muzeu Jesenice výstavu Historické kočárky a hračky.

Na zámku nás prováděla sama paní Lažanská, pak jsme navštívili zámecký park, barokní kostel a zámecký pivovar.

Aktualizováno Úterý, 27 Červen 2017 10:37

 

Den dětí 2.6.2017

 • PDF
 • Tisk

Dne 2.6 2017 uspořádala ISŠ Jesenice za podpory Města Jesenice zábavnou akci věnovanou Dnu dětí.

Letošní 14.ročník této tradiční zábavné akce přilákal do areálu školy téměř 300 dětí z celého regionu Jesenicka. Pro všechny příchozí byl připraven pestrý program, který zahájili zpěváci ze ZŠ, MŠS a PrŠ Jesenice a také žákyně ISŠ Jesenice, Simony Vítovcové, hrou na harmoniku.

Aktualizováno Úterý, 27 Červen 2017 10:37

Celý článek...

 

Doplňující volby do školské rady

 • PDF
 • Tisk

VYHLÁŠENÍ DOPLŇUJÍCÍCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Na základě ustanovení § 167 – 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a v souvislosti s realizací usnesení Rady SK č. 064-10-2012-RK se budou konat

na Integrované střední škole, Jesenice, Žatecká 1 doplňující volby do školské rady - volba člena školské rady, kterého volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci

TERMÍN: 5. 6. 2017 v době od 7:00 hod. do 8:00 hod. a 13:00 do 16:00 hod.

VOLEBNÍ MÍSTNOST: učebna č. 1 v budově Žatecká ul. 1

Dokumenty:

1. Příkaz ředitele školy k doplňujícím volbám

2. Oznámení o vyhlášení doplňujících voleb

Vyhlášeno 4. 5. 2017

Aktualizováno Pondělí, 15 Květen 2017 19:42

 

Den Země

 • PDF
 • Tisk

Letošní Den Země jsme si ve škole připomněli společnou akcí „Naučná stezka Jesenicko“, která se uskutečnila dne 25. 4. 2017. Na začátku vyučování se žáci druhých ročníků shromáždili v učebně č. 2, kde se rozdělili do pracovních skupin. Před zahájením akce obdrželo každé družstvo dva pracovní listy. První list obsahoval úkoly k tématu příroda a historie Jesenicka, druhý k tématu ekologie. Akce začínala u tabule naučné stezky č. 1 na náměstí a pokračovala po vybrané části trasy naučné stezky.

Aktualizováno Úterý, 27 Červen 2017 10:38

Celý článek...

 

Výsledky přijímacího řízení

 • PDF
 • Tisk

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 (formát pdf)

Aktualizováno Neděle, 23 Duben 2017 17:19

 

Den vody

 • PDF
 • Tisk

Dne 29.3.2017 se žáci prvních ročníků zůčastnili akce ke Dni vody, věnované problematice čištění odpadních vod, její kvality , průtoku vybraného vodního toku. V první části akce navštívili čističku odpadních vod v Jesenici, kde si prohlédli způsoby čištění odpadní vody, přednášku a ukázku jednotlivých částí provozu provedla Ing. Kršková, seznámila žáky s mechanickým a biologickým čištěním odpadní vody a dalším využitím separovaných kalů, např. v zemědělství.

Aktualizováno Úterý, 27 Červen 2017 10:38

Celý článek...

 

Připravili jsme další vzdělávací kurzy pro veřejnost

 • PDF
 • Tisk

Naše Integrovaná střední škola, Jesenice, Žatecká 1 připravila pro širokou veřejnost již tradiční vzdělávací kurzy.

 

Aktualizováno Středa, 01 Březen 2017 13:58

Celý článek...

 

Přijímací řízení na školní rok 2017/2018

 • PDF
 • Tisk

Podrobné informace o přijímacím řízení na školní rok 2017/2018

Aktualizováno Úterý, 31 Leden 2017 23:13

 

Strana 3 z 6