Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Divadelní představení LIPANY

Dne 28. 4. 2022 jsme s Klubem mladého diváka vyjeli na další plánované představení. Nejdříve jsme navštívili Muzeum Smyslů. Víte, kolik máme smyslů? My už to víme. Žáci si procvičili zrak, hmat, čich, sluch. Odvážnější si vyzkoušeli i bolest na fakírském lůžku. Nedílnou součástí našich smyslů je i představivost, fantazie a vnímání. Plni zážitku jsme putovali dál.

   

 

Procházkou přes Václavské náměstí jsme došli do divadla Minor, kde jsme zhlédli představení Lipany. Hra se odehrávala v 15. století, kdy vrcholily husitské války. Ústřední postavou byl  husita Jan Tlamka a jeho žena Marie. Celá hra byla doprovázena dvěma vypravěči a skupinou čtyř muzikantů. Hloubku představení vidíme lehké ovlivnitelnosti člověka, ‚Janku pojď s námi‘. Hledání Království nebeského, co to je? Každý jedinec ho celý život hledá, a ptá se, to je ono? V představení vidíme i sociální stránku - dva lidé, kteří se odcizují. Válka a nepokoje vše mění. Sílu utrpení při ztrátě nejbližších, ale i znovunalezení společné cesty. Život je jako houpačka. Kapku znovunalezeného štěstí opět zastíní bolest, když milovaná osoba umírá. Byl to příjemný divadelní zážitek a těšíme se na další výpravu. 

 

PhDr. Jitka Donátová