Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Projektový den mimo DM

 

Velikonoční zvyky a prohlídka Muzea T.G.M. Rakovník

Ve čtvrtek 24.3.2022 navštívili žáci domova mládeže Muzeum T.G.M. v Rakovníku. V rámci projektového dne se seznámili s historií muzea, prohlédli si venkovní prostory muzea (nádvoří) i stálou expozici jako např. Bitva u Rakovníka 1620, Příroda Rakovnicka, Rybářství, Historické sbírky 19. století a fotoateliér. V přednáškovém sále Dr. Spalové nás přivítala paní Mgr. Lenka Šmídová, která měla pro žáky připravenou přednášku na téma „Velikonoční zvyky“. Během přednášky se žáci dozvěděli spoustu zajímavých informací o předvelikonočním postním období a samotných velikonočních zvycích, které se dodržovaly v různých koutech naší země a také o místních zvycích. Na Rakovnicku se i v současné době dodržují zvyky jako je např. Liščí neděle, používání řehtaček a klepaček na Zelený čtvrtek, dodržování zvyku vynášení Morany a přinášení Létéčka. V přednášce byly zmíněny i tradiční velikonoční pečivo (Jidáše, beránek, zdobené perníčky), pokrmy i techniky, které se používaly při zdobení kraslic. Na závěr projektového dne si žáci vyrobili kraslici.

 

Bc. Jiřina Mourová – vychovatelka DM

 

hrazeno z projektu INOVACE IV

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016856