Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

      


      V rámci projektového dne mimo DM jsme pro žáky společně s knihovnicí Martinou Pohankovou připravily seminář v Městské knihovně v Kralovicích. Uskutečnil se dne 29. března 2022. Cílem projektového dne bylo orientovat se v knižním fondu knihovny, prohloubit zábavnou a nenásilnou formou vztah ke knize, podpořit čtenářství, které mezi mladými lidmi v poslední době všeobecně upadá.

               Seminář projektového dne vedla knihovnice Martina Pohanková společně s vychovatelkou DM Libuší Šmausovou. Seminář byl rozdělen do čtyř bloků. Žáci byli seznámeni s historií kralovické knihovny, s různými typy knihoven a se členěním knihovny. Paní Pohanková předala žákům informace o tom, co vše tvoří knižní fond a jaké jsou druhy knihovnických služeb.

               Žáci byli seznámeni s katalogem knih, se značením knihovnického fondu Městské knihovny v Kralovicích a s prostředím knihovního katalogu. Poté si žáci prakticky vyzkoušeli orientaci v online katalogu, kdy si každý zkusil vyhledat určenou knihu. Na závěr tohoto bloku si každý vyzkoušel orientaci v knihovně, kdy vyhledával knihu dle zadání přímo z knižního fondu. Žáci vyhledávali tituly knih se zaměřením na jejich studijní obory – ošetřovatelka, zahradník, zahradnické práce, cukrář, potravinářská výroba - cukrářské práce.

               V čtenářské lekci žáci pracovali s textem Petry Braunové „3333 km k Jakubovi“. Cílem čtenářské lekce bylo porozumění textu, obtížnosti slov a orientace v odborné literatuře, která je důležitá k jejich studiu a následně v jejich pracovní profesi. Dalším cílem bylo emocionální působení na čtenáře a obohacení čtenáře o nové znalosti získané z příběhu.

               Na závěr si žáci vyzkoušeli různá cvičení zaměřená na koncentraci, zrakovou pozornost, sluchovou pozornost, na vybavování si informací z dlouhodobé paměti a procvičování slovní zásoby.

               Žáci se aktivně zapojovali a propojili tak své znalosti s nově nabytými. Velice se všem líbilo prostředí knihovny, výklad paní knihovnice, bohatý a pestrý program. Kladně hodnotili příjemně strávené odpoledne se získáním spousty nových a pro ně užitečných znalostí a informací.

 

Libuše Šmausová - vychovatelka DM

hrazeno z projektu INOVACE IV

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016856
název: Projektový den mimo DM – seminář v Městské knihovně v Kralovicích