Aktuálně
Žatecká 1 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

Na základě odst. IV  Opatření obecné povahy č.j. MŠMT-43073/2020-3 a v souladu s ust. § 184a písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla ředitelka školy o nekonání školní přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou a do nástavbového studia.

Odkazy