Cukrář

  • PDF
  • Tisk

Kód vzdělávání: 29-54-H/01

Délka studia: 3 roky

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Jedná se o jeden z nejoblíbenějších oborů. Žáci se během studia seznámí s technologickými postupy přípravy tradičních i netradičních cukrářských výrobků, získají veškeré vědomosti a dovednosti potřebné pro výrobu cukrářských hmot, náplní, krémů i polev, cukrářských polotovarů, zmrzlin a jejich umělecky výtvarného zpracování včetně obsluhy a seřizování technologických zařízení.

Profil absolventa:

Absolventi získají znalosti a dovednosti potřebné pro výkon povolání v cukrářských provozovnách i pro provozování soukromého podniku nebo mohou pokračovat v nástavbovém studiu.

Aktualizováno Sobota, 17 Prosinec 2016 00:57