Aktuálně

Plzeňská 63 270 33, Jesenice
Po-Pá: 7:00 - 15:00 Úřední hodiny

V souvislosti s 85. výročím mobilizace Československé armády, která byla provedena dne 23. září 1938, navštívili žáci – členové vojensko-historického ateliéru domova mládeže, v úterý 26. září, předválečné československé opevnění na tzv. Lubenecké čáře v kat. obcí Kračín a Vítkovice. Zúčastněným žákům byl vysvětlen účel a smysl výstavby tohoto opevnění, výhody souvislé linie tohoto typu opevnění, přičemž tento typ bunkrů byl značený jako LO vz. 37, pro něž zlidověl výraz "řopíky". Rovněž se od vedoucího ateliéru žáci dozvěděli o odhodlání našich vojáků a příslušníků Stráže obrany státu hájit v roce 1938 svobodu a svrchovanost své země. Stejně tak o potupné zradě tehdejších evropských mocností, které iniciovaly tzv. Mnichovskou dohodu a nadiktovaly, aby ji naše republika přijala.

                                                                                                                                       René Černý, vedoucí vojensko-historického ateliéru při DM