Vyhlášení doplňujících voleb do školské rady

  • Tisk

2. kolo – opakovaná výzva

Na základě ustanovení § 166 – 168 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, a dále v souvislosti s realizací usnesení Rady SK č. 064-10-2012-RK a dle Volebního řádu pro volby do ŠR ISŠ Jesenice se budou konat na Integrované střední kole, Jesenice, Žatecká 1 doplňující volby do školské rady, a to: člen Školské rady, kterého volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci

TERMÍN: 3. 6. 2019 v době od 11:00 do 15:00 hodin

VOLEBNÍ MÍSTNOST: v budově Žatecká 1, učebna č. 1

Ředitelka školy a přípravný výbor zve všechny oprávněné voliče – zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky prostřednictvím opakované výzvy k účasti ve 2. kole voleb do školské rady.

Informace o doplňujících volbách

Aktualizováno Čtvrtek, 23 Květen 2019 21:31