Informace k ukončování vzdělávání ve školním roce 2019/2020

  • PDF
  • Tisk

S ohledem k aktuální situací představilo MŠMT plán, jak by mohly proběhnout jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění žákům vrátit se do škol, v případě maturity a závěrečných zkoušek jsou zvažovány varianty:

  • za přítomnosti žáků - 21 dní po otevření středních škol, ředitel školy neprodleně po oznámení o otevření středních škol stanoví termíny konání závěrečné zkoušky
  • náhradní způsob - pokud nebude k 1.6.2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středních školách, škola vytvoří hodnocení založené na známkách z vysvědčení a vystaví vysvědčení o závěrečné zkoušce, nejpozději do 30.6.2020. Ředitel školy neprodleně po té, co bude zřejmé, že střední školy nebudou znovuotevřeny do 1.6.2020, zveřejní způsob provedení vykonání ZZ náhradním způsobem. Žáky, kteří nebyli za 1. pololetí hodnoceni nebo neprospěli, informuje o podmínkách komisionálního přezkušení, které může probíhat od d 2.6.2020.

Odkazy:

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

Informace k novému zákonu

Schéma závěrečné zkoušky

Aktualizováno Čtvrtek, 02 Duben 2020 17:36