Informace k nástupu do školy

  • PDF
  • Tisk

Vážení žáci, rodiče,

školní rok 2019/20 začíná v pondělí 2.9.2019,

zahájení studia žáků 1. ročníků je v 8:00 hod. v učebně č. 6 hlavní budovy školy v  Žatecké ul., č.p. 1     v Jesenici.

Žáci si zajistí do školy následující potřeby:

• PŘEZŮVKY

• OBLEČENÍ NA TV

• SEŠITY + PSACÍ POTŘEBY – bude upřesněno na začátku roku dle jednotlivých uč. oborů

• 2x VISACÍ ZÁMEK (na šatní skříňku)

• PRŮKAZOVÉ FOTO 2x (osob. spis) – pouze žáci ubytovaní v Domově mládeže

¨ Žák předloží třídnímu učiteli vysvědčení z 9. ročníku.

¨ kartičku pojištěnce ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ,

Učebnice žáci zakoupí ve škole – nejlépe 2.9.2019, pracovní oděvy + obuv objednává škola hromadně na začátku školního roku (pracovní oděvy musí být atestovány)- platba je možná 2.9.2019.

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ v naší školní jídelně – měsíc dopředu platba trvalým příkazem, nebo převodem nebo v kanceláři školy 2.9.2019.

Do 2.9. prosíme rovněž o platbu za ubytování, pracovní oblečení a učebnice (nutno domluvit v kanceláři školy).

Další dokumenty:

1. NÁVRATKA - byla součástí zaslaných informací, prosíme o jeho vyplnění a zaslání, nebo odevzdání při zahájení (pokud jste tak již neučinili)

2. ZDRAVOTNÍ POTRAVINÁŘSKÝ PRŮKAZ - zajistit před nástupem do školy a předložit učiteli OV na začátku školního roku. Týká se učeb. oborů Cukrář, Potravinářská výroba - cukrářské práce, Ošetřovatel.

5. Doporučení PPP, SPC – žáci oborů Zemědělské práce, Cukrářské práce, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

6. Vyjádření lékaře v případě uvolnění žáka z předmětu Tělesná výchova

 

 

V Jesenici 28.8.2019

Aktualizováno Úterý, 03 Září 2019 19:11