Vyhlášení voleb do školské rady

  • PDF
  • Tisk

Na základě ustanovení § 166 – 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a dále v souvislosti s realizací usnesení Rady SK č. 064-10-2012-RK se budou konat na Integrované střední škole, Jesenice, Žatecká 1 doplňující volby do školské rady, a to:

člen Školské rady, kterého volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci

TERMÍN: 27. 9. 2019 v době od 7:00 do 15:00 hodin

VOLEBNÍ MÍSTNOST: v budově Žatecká 1, učebna č. 1

Ředitelka školy zve všechny oprávněné voliče – zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky k volbám do školské rady.

Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu jejích členů jmenuje zřizovatel, třetina je volena pedagogy z řad pedagogických zástupců, třetinu si volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci ze svých řad.

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci navrhují dle čl. 3 platného Volebního řádu volební komisi kandidáty na členství ve školské radě při ISŠ Jesenice z řad oprávněných osob do 13. 9. 2019 odevzdáním návratky pro volební komisi do schránky umístěné u informační nástěnky na chodbě v 1. patře školy.

V Jesenici dne 29. 8. 2019

Volební komise:

Ing. Antonín Hurt

Bc. Marie Poláková

Miluška Mottlová

Aktualizováno Úterý, 03 Září 2019 19:09