Seznam přijatých uchazečů

  • Tisk
  • Seznam přijatých uchazečů v přijímacím řízení do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019
  • Informace k zápisovému lístku (úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých žáků, tj. do 9. května 2018)

Aktualizováno Pondělí, 23 Duben 2018 18:23