Exotické ovoce - pracovní workshop

  • PDF
  • Tisk

Dne 11. 1. 2017 se konal odborný workshop na téma „Exotické ovoce“.

Odborný workshop byl realizován v rámci projektu "Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii", reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000606.

Odborného workshopu se účastnili žáci 1. a 2. ročníku oboru vzdělání Cukrář, kteří byli rozděleni do pracovních skupin. Cílem bylo rozvíjet smyslové vnímání, znalosti a dovednosti  v oblasti učiva o využití exotického ovoce. Samotný workshop byl rozdělen do dvou částí. Obsahem první části bylo teoretické seznámení s jednotlivými druhy exotického ovoce, jeho popis a využití  v potravinářském provozu, obsah látek přínosných pro zdraví člověka, země původu a podmínky jeho pěstování.  Obsahem druhé části pak bylo praktické zkoumání, pozorování, ochutnávaní a popisování exotického ovoce pomocí lidských smyslů: čichu, hmatu, zraku a chuti.

Aktualizováno Úterý, 27 Červen 2017 10:39