Den Země

  • PDF
  • Tisk

Letošní Den Země jsme si ve škole připomněli společnou akcí „Naučná stezka Jesenicko“, která se uskutečnila dne 25. 4. 2017. Na začátku vyučování se žáci druhých ročníků shromáždili v učebně č. 2, kde se rozdělili do pracovních skupin. Před zahájením akce obdrželo každé družstvo dva pracovní listy. První list obsahoval úkoly k tématu příroda a historie Jesenicka, druhý k tématu ekologie. Akce začínala u tabule naučné stezky č. 1 na náměstí a pokračovala po vybrané části trasy naučné stezky.

Žáci se atraktivní formou seznamovali s informacemi, které se týkají životního prostředí naší planety a zároveň získávali poznatky o jesenické krajině a historii. Na jednotlivých stanovištích pak plnili zadané úkoly. V průběhu celé akce vládla soutěživá atmosféra a také počasí nám přálo. V závěru akce proběhlo vyhodnocení. Ti nejúspěšnější byli oceněni a obdrželi sladkou odměnu.

Aktualizováno Úterý, 27 Červen 2017 10:38

 

Zřizovatel školy

Proklik do galerie

Dny otevřených dveří

  • 8. - 9. 2. 2019
  • Mimo uvedené termíny po tel. domluvě pátky 7:30 - 16:00, soboty 8:00 - 13:00

Pro registrované