Den vody

  • PDF
  • Tisk

Dne 29.3.2017 se žáci prvních ročníků zůčastnili akce ke Dni vody, věnované problematice čištění odpadních vod, její kvality , průtoku vybraného vodního toku. V první části akce navštívili čističku odpadních vod v Jesenici, kde si prohlédli způsoby čištění odpadní vody, přednášku a ukázku jednotlivých částí provozu provedla Ing. Kršková, seznámila žáky s mechanickým a biologickým čištěním odpadní vody a dalším využitím separovaných kalů, např. v zemědělství.

V další části žáci navštívili prameniště Jesenického potoka, odebrali vzorky vody a měřili jejich pH. Další měření pH vody provedli pod výtokem vody z čističky a porovnávali rozdíly. V nedalekém rybníčku provedli zkoušku průzračnosti vody pomocí destičky a její viditelnosti v různé hloubce. Na závěr pak byl měřen a vypočítán průtok vody Jesenického potoka. Žáci si během těchto měření ověřili a prakticky vyzkoušeli své znalosti z oborů chemie, fyziky a ekologie.

 

Aktualizováno Úterý, 27 Červen 2017 10:38